Elzendaal College

Boxmeer

vwo havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Astrid Linschoten

Over Elzendaal College

Op het Elzendaalcollegevalt veel te kiezen!
quote

Algemeen

Op het Elzendaalcollege in Boxmeer worden de onderwijssoorten mavo, havo, atheneum en gymnasium aangeboden. De school ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer en biedt vele extra’s zoals de sportklas, waarbij leerlingen per week extra uren kunnen sporten of EC+, een activiteitenprogramma vol cultuur en sport (van een cursus Spaans tot acteerlessen). Daarnaast bieden we diverse talentenprogramma’s, Anglia en Cambridge (extra Engelstalig onderwijs) en het vak Design & Innovation (technologie en mediavormgeving) aan. Werkt de school aan een vwo+ programma.

Op beide locaties halen we, met een scherpe blik op de toekomst, het maximale uit een leerling. Dit doen we in een veilige, vertrouwde en tegelijkertijd innoverende leeromgeving waarbij onze leerlingen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Organisatie en locaties

Onze school heeft twee vestigingen, een in Boxmeer en een in Gennep. In Boxmeer biedt het Elzendaalcollege leerlingen vmbo theoretisch/gemengde leerweg, havo, atheneum en gymnasium aan. In Gennep bieden we de onderwijsvormen vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretisch/gemengde leerweg en de onderbouw van havo/vwo(leerjaar 1 t/m 3) aan. 

Missie

Het Elzendaalcollege wil een plek zijn waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. De school wil elke leerling eerst en vooral het diploma laten halen dat het beste past bij zijn of haar kwaliteiten en interesses.

Het Elzendaalcollege wil leerlingen begeleiden bij hun brede persoonlijke ontwikkeling tot een sterk individu en tot een goed en sociaal mens. De school geeft de leerlingen inzichten en handvatten om goed te functioneren in de moderne dynamische samenleving van de 21e eeuw.

Het Elzendaalcollege streeft naar kwaliteit. De school wil leerlingen en personeelsleden stimuleren om optimaal gebruik te maken van hun kwaliteiten. De school wil de gelegenheid bieden om uit te blinken. We willen dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan activiteiten die de school aanbiedt.

Onderwijs

Het Elzendaalcollege wil elke leerling een optimale kans bieden om het diploma te behalen dat het beste bij zijn of haar capaciteiten past. 

Doelen

Kwaliteit  

Het Elzendaalcollege streeft naar: 

  • een maximale ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen;
  • goede doorstroomcijfers;
  • goede examenresultaten;
  • een meer dan gemiddelde kans van slagen in het vervolgonderwijs.

Een goede voorbereiding op de maatschappij  

Het Elzendaalcollege streeft naar: 

  • het ontwikkelen van een goede sociale attitude;
  • oriëntatie op de samenleving.

Een goede sociaal emotionele ontwikkeling  

Het Elzendaalcollege wil haar leerlingen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen de ruimte bieden zich ook anders dan uitsluitend cognitief, te ontwikkelen. 

Verantwoordelijkheid en reflectie  

Het Elzendaalcollege leert haar leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leergedrag en voor hun keuzes. De school leert haar leerlingen te reflecteren op eigen gedrag. 

Het Elzendaalcollege wil onderwijs realiseren, waarbinnen een goed evenwicht bestaat tussen gedegenheid en vernieuwing. Het onderwijs wordt voor het grootste deel in klaslokalen gegeven door vakdocenten. Binnen die lokalen vindt de docent ruimte voor activerende didactiek en motiverend onderwijs. Daarnaast biedt de school vakoverstijgende projecten aan, stages en maatschappelijke stages.

Opleiden van docenten

Het Elzendaalcollege is een opleidingsschool binnen de AOS Noordoost Brabant. We hebben een samenwerkingsverband met o.a. de HAN, Fontys, RDA en ESOE. Het afgelopen schooljaar begeleidde de school ongeveer 40 stagiaires.  Het opleidingsteam bestaat uit twee schoolopleiders, een onderzoekscoördinator en gecertificeerde WerkPlekBegeleid’ers (WBP-ers).

Naast de stagebegeleiding door de vakdocent bieden we het volgende aan;

  • Intervisiebijeenkomsten waar a.d.h.v. het boek ‘De zes rollen van de leraar’ m.b.v. video opnames zelf ingebrachte lessituaties worden besproken.
  • Themabijeenkomsten in samenwerking met het Merletcollege en Metameer waarin o.a. thema’s als zorgstructuur, oudergesprekken, PBS en klassenmanagement worden besproken.
  • Stagebijeenkomsten waarin a.d.h.v. bijvoorbeeld stellingen en dilemma’s de alledaagse onderwijspraktijk wordt besproken.

We proberen de stagiaires bij zoveel mogelijk zaken te betrekken zodat ze een goed beeld van het onderwijs krijgen en hun eigen identiteit als docent kunnen ontwikkelen.

Vakken die gegeven worden bij Elzendaal College
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCKVKCVKunst: tekenen

Elzendaal College in beeld

Contactinformatie van Elzendaal College

Naam Elzendaal College
Email [email protected]
Telefoon (048) 55 72032
Website elzendaalcollege.nl
Adres Stiemensweg 40
Plaats Boxmeer
Postcode 6591 MD