Helinium

Hellevoetsluis

technasium vwo havo vmbo-tl

Over Helinium

100% HELINIUM = 100% Samen Opleiden en Professionaliseren
quote

Algemeen

HELINIUM is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo die kwalitatief hoogstaand voortgezet onderwijs wil bieden in een veilige omgeving. De school draagt bij aan de vorming en opleiding van haar leerlingen tot verantwoordelijke en zelfstandige wereldburgers die in openheid en met respect voor mens, dier en omgeving succes en waardevol zijn in de samenleving van vandaag en morgen. Het bestaansrecht van HELINIUM als openbare school ligt in de actieve ontmoeting van kinderen en docenten met verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. De kernwaarden motivatie, verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid kleuren de antwoorden die HELINIUM geeft op de vragen die binnen de school en samenleving leven.

Organisatie en locaties

In ‘het witte gebouw’ volgen zo’n 1125 leerlingen uit de afdelingen mavo/havo/vwo hun lessen. Zo’n 440 leerlingen van het vmbo bk zijn in het TPH gebouw aan Fazantenlaan 1a gehuisvest. Daar beschikt HELINIUM over de nieuwste voorzieningen voor het beroepsonderwijs in de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Handel & Administratie.

Missie

De kernwaarden motivatie, verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid zijn dagelijks zichtbaar in het gedrag van medewerkers en leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd door sturing vooraf, door prestatieafspraken, meer betrokkenheid met individuele werknemers, meer monitoring en versterking van intern toezicht. Een coachend en resultaatgericht management begeleidt de medewerkers bij 6 de uitvoering van hun opdrachten en realisatie van de doelstellingen en resultaatafspraken. Voortdurend wordt door het management geïnvesteerd in de medewerkers van de school en docenten in opleiding. De leidinggevenden richten zich sterk op morele doelen, op het creëren van samenhang, op het ontwikkelen en delen van kennis, op het opbouwen van een professioneel netwerk en op veranderingsprocessen.

Onderwijs

HELINIUM gelooft in verbondenheid, met elkaar en met de wereld. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen in de globaliserende samenleving. Door leerlingen te laten werken aan persoonlijke ontwikkeling, taalvaardigheid en kennis van en contact met andere culturen, vinden zij met zelfvertrouwen hun plek in deze veranderende wereld. Tijdens de lessen en Heliniumweken worden schoolbreed internationaliseringsthema’s als wereldburgerschap, vrede en veiligheid, duurzaamheid en intercultureel leren behandeld. Via fysieke of online uitwisselingen zijn er mogelijkheden voor onze leerlingen om in contact te komen met leeftijdsgenoten op één van onze twaalf partnerscholen in Europa.

Opleiden van docenten

HELINIUMis een lerende school: een school waarin iedereen zich blijft ontwikkelen, zowel leerlingen, personeel als studenten. Voor de laatste groep heeft de school zich ontwikkeld tot officieel erkende Opleidingsschool. HELINIUM maakt deel uit van het samenwerkingsverband Opleidingsschool RPO Rijnmond: een samenwerking met de lerarenopleidingen (Hogeschool Rotterdam, ICLON (Leiden) en SEC (Delft).

De kwaliteit van het Samen Opleiden  en Professionaliseren is o.a. zichtbaar in het traject Samen Opleiden voor studenten die werken en leren combineren. Alle startende leraren en docenten-in-opleiding hebben een gecertificeerde werkplekbegeleider. Elk jaar leidt HELINIUM vele studenten op voor een eerste- of een tweedegraads bevoegdheid. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Vakken die gegeven worden bij Helinium
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerOnderzoeken & OntwerpKlassieke talenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCKVKunst: dansKunst: beeldendMens en dienstverleningMens en MaatschappijProgrammeren, installeren en energieKunst: podiumZorg en welzijn

Helinium in beeld

Contactinformatie van Helinium

Naam Helinium
Email [email protected]
Telefoon (018) 13 16488
Website helinium.nl
Adres Fazantenlaan 1
Plaats Hellevoetsluis
Postcode 3222 AM