Merletcollege Cuijk

Cuijk

technasium vmbo vwo tweetalig havo

Trainees op deze school

Emma Kustermans
Toon Scheper

Over Merletcollege Cuijk

Algemeen

Het Merletcollege is een regionale school in het Land van Cuijk en bestaat uit vier locaties in Mill, Velp, Grave en Cuijk. Ons motto is “Samen werken aan jouw toekomst”.

Merletcollege Cuijk

Aantal leerlingen: 1157

Opleidingen: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo en vwo

Bijzondere richtingen: Tweetalig onderwijs (havo en vwo), Technasium (havo en vwo), Gymnasium, Sport+

Grave

Aantal leerlingen: 595

Opleidingen: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg, mavo, havo

Bijzondere richtingen: Verrijkt havo

Mill

Aantal leerlingen: 301

Opleidingen: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg, mavo

Velp

Aantal leerlingen: 146

Opleidingen: Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

Leerlingen behalen op het Merletcollege een diploma op het niveau vmbo (basis, kader en theoretisch), havo of vwo.
We profileren ons met een breed aanbod, waarin veel te kiezen valt. Het vak Dienstverlening en Producten (D&P) dat we aanbieden op het vmbo is een ruim opgezet profiel, waarbinnen voor elke leerling verdieping en verrijking te vinden is, passend bij de persoonlijke interesses. Bij de ontwikkeling van de profielen binnen het vmbo richten we ons op Sterk Techniek Onderwijs (STO) en Sterk Zorg en Welzijn Onderwijs (SZWO) in samenwerking met het MBO en het bedrijfsleven. Binnen havo en vwo profileren we ons met tweetalig onderwijs (tto) en het Technasium. Daarnaast is het ook mogelijk om een gymnasiumstroom te volgen.

Missie

Op het Merletcollege werken we aan de wereld van morgen. We bereiden onze leerlingen hierop voor door hun te leren hun eigen weg te vinden. Ons onderwijs zorgt ervoor dat onze leerlingen als zelfverzekerde en ambitieuze jonge mensen de wereld met een open blik tegemoet treden. Zij kunnen dat omdat ze geleerd hebben zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling, omdat ze geleerd hebben te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en omdat ze geleerd hebben oplossingen in samenwerking met anderen tot stand te brengen.

Onze kernwaarden

Het is de taak van de school om leerlingen op te leiden voor de toekomst (kwalificatie). Tijdens de schooltijd ontwikkelen leerlingen hun persoonlijkheid (persoonsvorming) en hun verantwoordelijkheid voor anderen en de maatschappij (socialisatie). We werken met de volgende drie pijlers:

Plezier
We stimuleren een positief-kritische en onderzoekende houding. We vragen van je dat je steeds opnieuw de nieuwsgierigheid aanspreekt die je van nature in je hebt. Dat je vanuit een positieve benadering elkaar stimuleert te leren en te ontwikkelen. Daarbij kijk je hoe je jezelf en de wereld een stapje verder brengt.

Participeren
Leren en werken doe je niet alleen, maar met aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen. In de ontmoeting met elkaar word je gezien en leer je jezelf kennen. We stimuleren je te ontdekken waar je talenten liggen en deze te ontwikkelen. Daarbij stimuleren we een ondernemende, innovatieve en creatieve houding. Samen bereik je meer dan alleen.

Persoonlijk
We vinden dat ieder mens uniek is en zijn eigen kwaliteiten heeft. Bij ons krijg je de ruimte te ontdekken wat en hoe je wilt leren. Fouten maken mag, ontwikkelen is een pad van vallen en opstaan. Uitgangspunt is dat je mag zijn wie je bent, dus ga ervoor! Gebruik de veilige en sfeervolle omgeving van de school om het beste in jezelf naar boven te halen

Het onderwijs

Bekijk hier een sfeerimpressie van de school

Het Merletcollege is een prettige school met een goed leerklimaat. Verschillen mogen er zijn. Gelijkwaardigheid en deelname voor iedereen staan hoog in het vaandel.

Om leerlingen in staat te stellen hun talenten te benutten en verder te ontwikkelen bieden we een breed onderwijsaanbod in samenwerking met elkaar en met de omgeving. Zo worden er veel activiteiten georganiseerd die direct en indirect raken aan allerlei omgangsvormen, te hanteren normen en waarden en burgerschapsvorming. Daarbij wordt, naast cognitieve ontwikkeling, ruimte gegeven voor sociaal-emotionele ontwikkeling, niet-cognitieve vaardigheden, gewenst gedrag en culturele ontwikkeling van de leerling.

Het Merletcollege kent onder andere een rijk internationaliseringsprogramma, waarbij leerlingen kennis maken met leeftijdsgenoten uit allerlei verschillende (Europese) landen en de bijbehorende culturen. Deze kennismakingen dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren.

Sportieve en culturele activiteiten zijn ook een belangrijk onderdeel van brede vorming en ontwikkeling van onze leerlingen. Tevens worden vervolgopleidingen intensief betrokken bij de keuze die leerlingen na hun loopbaan op het Merletcollege maken. Zo is er bijvoorbeeld een jaarlijkse beroepenmarkt voor de vmbo-leerlingen en bezoeken leerlingen van havo de opleidingenavond van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de leerlingen van het vwo de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor leerlingen die meer aankunnen, is er de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau te volgen.

Vakken die gegeven worden bij Merletcollege Cuijk
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerOnderzoeken & OntwerpKlassieke talenLevensbeschouwingMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCKVKunst: beeldend/tekenenDienstverlening en productenTechniek

Merletcollege Cuijk in beeld

Contactinformatie van Merletcollege Cuijk

Naam Merletcollege Cuijk
Email [email protected]
Telefoon (048) 53 36336
Website merletcollege.nl
Adres Katwijkseweg 2
Plaats Cuijk
Postcode 5431 RX