Montaigne Lyceum

Den Haag

havo vmbo vwo

Over Montaigne Lyceum

Leren van jezelf, leren met elkaar en leren van de wereld
quote

Algemeen

Onder hetzelfde dak herbergen wij verschillende opleidingen: gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-kader. Dat leerlingen met verschillende talenten samen naar dezelfde school gaan vinden wij een belangrijk sociaal streven. Daarnaast vergemakkelijkt het ook de doorstroom, voor leerlingen die bijvoorbeeld na de havo willen doorstromen naar het vwo. Of voor leerlingen die op enig moment in hun schoolloopbaan andere keuzes willen maken.

Visie

Bij de vormgeving van ons onderwijs hebben wij ons laten inspireren door Michel de Montaigne, een Franse filosoof uit de 16e eeuw. Deze filosoof schreef onder andere essays over opvoeding, ouders en kinderen. Essays die nog steeds actueel zijn. Montaigne vond dat niet alleen de leermeester moest praten. Hij liet ook de leerlingen aan het woord en luisterde naar hen. Wij ondersteunen deze filosofie van harte. Onderwijs is zoveel leuker en effectiever als wij de leerling uitdagen tot een actieve rol in het leerproces. De onderwijsideeën van de filosoof hebben wij vertaald in het motto van onze school:

‘Leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld.’

Doelstelling

Ons uiteindelijke doel is leerlingen uitstekend voorbereid te laten doorstromen naar hun vervolgopleiding. De doelstelling van ons onderwijs is dat een Montaigne-leerling:

  • betrokken is
  • zelfsturend is, keuzes kan maken, discipline heeft
  • inzicht heeft in eigen kunnen
  • kennis van zaken heeft
  • kan samenwerken
  • verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld
  • klaar is voor de maatschappij

Ons doel is ervoor te zorgen dat de leerstof beklijft. Dit doen wij door leerlingen te stimuleren iets te doen met de opgedane kennis. Wij helpen ze deze inzichten en vaardigheden te ontwikkelen, doordat we veel tijd inruimen voor persoonlijke cocaching en differentiatie in het onderwijs. Verder werken we de onderwijskundige visie in onze lessen uit aan de hand van de basisregels voor ons lesprogramma: de 10 van Montaigne!

Het onderwijs

Werken in leerdomeinen

Het onderwijs op het Montaigne Lyceum past helemaal in de huidige tijd. Het onderwijs is afwisselend en dynamisch, doordat onze leerlingen zowel vaklessen volgen als zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel. Naast de ‘gewone’ leslokalen kent de school leerdomeinen, die bij uitstek geschikt zijn voor differentiatie, zelfstandig werken en samenwerken. Klik hier voor een visuele rondleiding in een leerdomein.

Veilig en vertrouwd

Het Montaigne Lyceum is een school in de stad die zich kenmerkt door haar dorpse karakter. Door organisatie van de school in verschillende afdelingen, creëren wij hechte lesgroepen met een vast team van docenten. De leerlingen voelen zich daardoor veilig en op hun gemak, de docenten kennen de kinderen goed. Iedere klas heeft een eigen mentor. De hele onderbouwperiode blijven de leerlingen bij elkaar in een domein. Zodra ze naar de bovenbouw gaan, komen ze in een nieuw domein. Die overgang begeleiden we zorgvuldig.

Thuisbasis

Een leerdomein is een multifunctionele ruimte, de thuisbasis van leerlingen van verschillende leerjaren. Tijdens een schooldag gaan de leerlingen van daaruit naar de verschillende andere ruimtes in de school: de vaklokalen, het laboratorium, de kunstateliers, de gymzaal. Ze keren gedurende de dag telkens weer terug in het eigen leerdomein: voor het uitvoeren van praktische opdrachten, om de groep te ontmoeten, voor individuele begeleiding van docenten tijdens de domeinlessen of om zelfstandig te werken

Afwisselend

Leerlingen op onze school hebben hierdoor een afwisselend programma. Ze volgen ongeveer voor de helft van de tijd vaklessen en het andere deel van de dag werken ze aan de hand van studiewijzers aan hun opdrachten. Ze leren en werken op hun eigen manier, er is ruimte om zelf keuzes te maken en ze hebben voor een deel zelfsturing en zeggenschap over hun dag. Ze ontwikkelen competenties zoals samenwerken, zelfstandig werken en plannen. Ze volgen niet alleen, ze leren van jongs af aan ook zichzelf te sturen.

Zelfstandig en sociaal

De goede balans tussen lessen volgen en zelfstandig kunnen werken, maakt het Montaigne Lyceum zo bijzonder. Het sluit ook uitstekend aan op het zelfstandig werken, dat de meeste basisscholen stimuleren. Als een leerling zich bij ons thuis voelt, zegt dat veel over uw kind: zelfstandig, sociaal, een doorzetter. Natuurlijk helpen wij uw kind deze kwaliteiten te ontwikkelen. In de eerste twee jaar investeren we veel tijd in het leren plannen en zelfstandig werken. Zo groeien de leerlingen gaandeweg in zelfstandigheid en zijn ze uitstekend voorbereid op hun vervolgopleiding.

Opleiden van docenten 

We zoeken docenten die op zoek zijn naar en goed kunnen omgaan met autonomie en ruimte. Collega’s die met ons mee zoeken naar het nog beter vormgeven van onderwijs dat bij deze tijd past. We zoeken mensen met frisse en moderne ideeen die staan te popelen om ze te toetsen aan de praktijk en vorm en inhoud te geven op een eigentijdse school. Het team van deze jonge school (nu 18 jaar J) is open en betrokken, de begeleiding van onze begeleiders op school is professioneel. We leren van elkaar op alle niveaus, die houding past bij ons.

Vakken die gegeven worden bij Montaigne Lyceum
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieAardrijkskundeGeschiedenisFilosofieLevensbeschouwingWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DKunst: beeldend/tekenenBSMNLT

Montaigne Lyceum in beeld

Contactinformatie van Montaigne Lyceum

Naam Montaigne Lyceum
Email [email protected]
Telefoon (015) 36 19140
Website montaignelyceum.nl
Adres Kiekendiefstraat 25
Plaats Den Haag
Postcode 2496 RP