Spinoza20first

Amsterdam

vwo havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Gerdien Achterberg
Juul Klein Wolterink
Veroniek Visser

Over Spinoza20first

De enige weg is de eigen weg
quote

Algemeen

De maatschappij van de toekomst
Spinoza20first bereidt voor op de maatschappij van de toekomst. Met deze missie werken wij aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. We hechten veel belang aan vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn, ook voor een vervolgopleiding op het mbo, het hbo of de universiteit. De daltonvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de pijlers van ons onderwijs. Daarbij gaat ook om de rol die je nu en in de toekomst hebt in de maatschappij.

Persoonlijk en contextrijk onderwijs
Als daltonschool doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de leerlingen, maar we vinden ook het belangrijk dat zij daarbij goed begeleid worden door hun coaches. Het onderwijs op het Spinoza20first staat voor een zo persoonlijk mogelijk leertraject, waarbij een leerling, samen met de coach, kiest op welk niveau hij of zij werkt en daardoor het maximale leerresultaten kan behalen.

Onze visie is dat het onderwijs meer zou moeten zijn zoals de wereld buiten het schoolgebouw is. We proberen het onderwijs daarom zo contextrijk mogelijk te maken met betrekking tot de lesinhoud, producten en projecten. Zo zullen leerlingen buiten de school sneller herkennen wat ze binnen de school geleerd hebben en andersom.

Verbinding tussen vakgebieden
Het onderwijs wordt in Nederland van oudsher veelal aangeboden in vakken, maar de wereld om ons heen is niet opgedeeld in bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis. Een hartslag is niet alleen biologie: het is ook beweging en wiskunde. Kapitalisme is niet alleen economie: het is ook geschiedenis, aardrijkskunde en kunst. Dit soort verbanden tussen verschillende vakgebieden vormen de kern van onze visie op vakoverstijgend en contextrijk leren. Aan de hand van onderzoekend en ontwerpend leren, maken de leerlingen kennis met de wereld om hen heen.

Locaties

Alle locaties van het Spinoza20first zijn gevestigd in de Amsterdamse Rivierenbuurt.

Missie

Spinoza20first bereidt voor op de maatschappij van de toekomst. Met deze missie werken wij aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. We hechten veel belang aan vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn, ook voor een vervolgopleiding op het mbo, het hbo of de universiteit. De daltonvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de pijlers van ons onderwijs. Daarbij gaat ook om de rol die je nu en in de toekomst hebt in de maatschappij.

Visie

Onze visie is dat het onderwijs meer zou moeten zijn zoals de wereld buiten het schoolgebouw is. We proberen het onderwijs daarom zo contextrijk mogelijk te maken met betrekking tot de lesinhoud, producten en projecten. Zo zullen leerlingen buiten de school sneller herkennen wat ze binnen de school geleerd hebben en andersom.

Onderwijs

Als daltonschool doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de leerlingen, maar we vinden ook het belangrijk dat zij daarbij goed begeleid worden door hun coaches. Het onderwijs op het Spinoza20first staat voor een zo persoonlijk mogelijk leertraject, waarbij een leerling, samen met de coach, kiest op welk niveau hij of zij werkt en daardoor het maximale leerresultaat kan behalen.

De onderwijsleerstrategie van het Spinoza20first volgt de methode van Onderzoekend en Ontwerpend Leren: een leerling stelt zelf de onderzoeksvraag op; ontwerpt de manier om oplossingen voor die vraag te zoeken en gaat ook zelf aan de slag om die oplossingen te vinden. Meestal werk je samen met medeleerlingen aan dit soort projecten, begeleid door een van onze experts – zo noemen wij een docent.

Opleiden van docenten

Stichting Spinoza Lyceum maakt deel uit van de Academische Opleidingsscholen Amsterdam. De AcOA is een samenwerkingsverband van een aantal VO-scholen in Amsterdam en 4 lerarenopleidingen. De AcOA biedt studenten van deze 1e en 2e graads lerarenopleidingen de gelegenheid invulling aan hun stage te geven op de deelnemende scholen.
Stage lopen bij Stichting Spinoza Lyceum Amsterdam betekent meer dan alleen lessen (leren) geven. Stagiaires worden betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs, leren invulling geven aan verschillende lesuren, verdiepen zich in Daltononderwijs en leren dit toe te passen in hun dagelijkse lespraktijk. Stagiaires worden begeleid door de schoolopleiders, zowel in groepsverband, als individueel. Er is nauw contact met de werkplekbegeleiders, het instituut en de schoolopleiders. Wij streven ernaar stagiaires op te leiden binnen een community. Stagiairs worden onderdeel van het team en worden uitgenodigd mee te helpen bouwen aan onze mooie school! Dit alles onder het motto: ‘Samen word je de docent die je wil worden’.

Vakken die gegeven worden bij Spinoza20first
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerFilosofieMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenNLTKunst: dramaKunst: algemeen

Spinoza20first in beeld

Contactinformatie van Spinoza20first

Naam Spinoza20first
Email [email protected]
Telefoon (020) 79 00300
Website spinoza20first.nl
Adres H.J.E. Wenckebachweg 44
Plaats Amsterdam
Postcode 1096 AN