Stedelijk gymnasium Leiden

Leiden

vwo

Over Stedelijk gymnasium Leiden

De plek voor jouw talent
quote

Algemeen

Het Stedelijk Gymnasium is een school met een lange geschiedenis. Als eerste gymnasium in Nederland werd het in 1838 opgericht als voortzetting van de Latijnse school, waarvan de oudste vermelding dateert uit 1324.

In het schooljaar 2020-2021 heeft het Stedelijk Gymnasium in Leiden ongeveer 2000 leerlingen, waarvan meer dan de helft uit naburige gemeenten komt. De school heeft dan ook een duidelijk regionale functie.

We zijn een openbare school. Iedereen die voldoet aan de toelating­s­criteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging.

Het categorale gymnasium is een school met maar één onderwijstype: gymnasium. We onderscheiden ons onder meer van andere vwo-scholen door het aanbod van de klassieke talen. Hierdoor worden de leerlingen in contact gebracht met de gedachtewereld en de samen­leving van het oude Griekenland en het Romeinse Rijk. De invloed hiervan op ons politieke, wetenschappelijke, morele en culturele denken is enorm groot. Kennis van de klassieken vergroot het inzicht in de wereld van nu. Het leren van de klassieke talen leidt tot een meer gestructureerde en analyserende manier van leren en denken. Door het aanbod van de klassieke talen is er in verhouding minder tijd voor andere vakken, waardoor het leertempo hoog is.

Categorale school

Wij bieden één type onderwijs, met een gymnasiaal, homogeen karakter. Onze schoolcultuur kenmerkt zich door een sterk klassenverband. Leerlingen van alle leerjaren kennen elkaar. Leerlingen uit klas 5 ondersteunen in hun rol van hulpmentoren de leerlingen in klas 1.

Talentontwikkeling en activiteiten

Leerlingen krijgen de gelegenheid om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, zowel in als buiten de les. In onze Schoolgids een overzicht van alle (buitenles)activiteiten.

Goede begeleiding en zorg op maat

Mentoren, tutoren en decanen zorgen voor een persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Indien nodig worden leerlingen nauwkeurig(er) gevolgd door de zorgcoördinator of de counsellors van ons vertrouwensteam. De school biedt ook speciale trainingen aan.

Geschiedenis en gebouw

Twee locaties en een dependance

Het Stedelijk Gymnasium heeft sinds januari 2010 twee locaties waar hetzelfde onderwijsprogramma gevolgd kan worden voor de klassen 1 tot en met 6. Op beide locaties beschikken we over de moderne middelen die nodig zijn om goed onderwijs te verzorgen. Zo is elk lokaal voorzien van een smartboard. Het gebruik van ICT wordt een belangrijker onderdeel bij het leerproces van onze leerlingen. In toenemende mate wordt daarom gewerkt in een elektronische leeromgeving. Daarnaast worden veel lessen ondersteund door digitaal lesmateriaal. Voor gebruik in de lessen en voor zelfstudie staan circa 450 computers ter beschikking.

Athena is de naam van het karakteristieke, sfeervolle en monumentale schoolgebouw aan de Fruinlaan dat dateert uit 1938. Het gebouw is in de tussentijd grootscheeps gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel.

Socrates is de naam van het moderne, transparante en lichte gebouw. De locatie is gevestigd in Leiden-Noord in een park met buitensportfaciliteiten. Voor de binnensportvoorzieningen maken de Socratesleerlingen onder andere gebruik van sporthal De Zijl, die dicht bij school ligt.

Vanaf september 2015 hebben wij voor de locatie Athena een dependance in gebruik. Het gebouw is de voormalige Praktijkschool, gelegen aan de Lammenschansweg.

Het onderwijs

We willen een veilige school zijn en hebben daarom in het verleden besloten om door te groeien naar twee kleinere vestigingen waar we de veiligheid beter kunnen garanderen: groei naar kleinschaligheid. We kennen een grote sociale controle. Drugs en alcohol zijn verboden.

‘Excellente school’ en uitstekende resultaten.

Van het Ministerie van OCW ontving het Stedelijk Gymnasium de afgelopen jaren steeds het predicaat Excellente School. Lees het juryrapport op de pagina met resultaten. In de onderzoeken naar schoolprestaties scoort onze school al jaren zeer goed. Ook de onderwijsinspectie beoordeelt onze school als ‘goed’.

Uitdagend aanbod op hoog niveau bij alle vakken

Wat is nou precies ‘gymnasiaal’ aan ons gymnasium? Allereerst krijgen leerling al vanaf klas 1 brede klassieke vorming door onder meer Latijn en Grieks. Daarnaast is er zowel in de onderbouw als bovenbouw een breed vakkenaanbod, van wiskunde D tot filosofie, van onderzoek tot drama en beeldende vorming. Wij kennen nauwelijks beperkingen als het gaat om de keuzes die leerlingen bij hun vakkenpakket kunnen maken.
Ten slotte bieden we versterkt talenonderwijs: veel leerlingen halen naast hun schooltoetsen ook nog een extra talendiploma voor Engels, Duits en/of Frans. In klas 6 krijgt iedere leerling bij Engels een cursus om het CAE of CPE examen te behalen. Daardoor kunnen ze na school vaak niet alleen een gymnasiumdiploma laten zien, maar ook een internationaal erkend talencertificaat op niveau. Dat past bij onze schoolcultuur, waarin leerlingen en leraren hun best doen alles eruit te halen wat erin zit.

Vakken die gegeven worden bij Stedelijk gymnasium Leiden
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenBSMNLT

Stedelijk gymnasium Leiden in beeld

Contactinformatie van Stedelijk gymnasium Leiden

Naam Stedelijk gymnasium Leiden
Email [email protected]
Telefoon (071) 51 21365
Website gymnasiumleiden.nl
Adres Fruinlaan 15
Plaats Leiden
Postcode 2313 EP