Thomas a Kempis College

Arnhem

havo vwo

Trainees op deze school

Lieke Brakkee
Dion Voerman
Simon van der Zandt
Dennis Denissen
Juultje Kok

Over Thomas a Kempis College

Algemeen

Het Thomas a Kempis College is een school voor havo, atheneum en gymnasium+. We hebben ongeveer 1450 leerlingen en 140 personeelsleden. We werken met een homogene instroom, dat wil zeggen dat we in de onderbouw aparte havo-, atheneum- en gymnasiumklassen hebben. Overstappen van de ene naar de andere afdeling is nadrukkelijk wel mogelijk. In de bovenbouw zijn er havo- en vwo-klassen. Hoewel het gymnasium+ ook daar een duidelijk eigen gezicht heeft, krijgen de leerlingen veel lessen samen met de atheneumleerlingen.

We zijn een school die volop in beweging is. Vanaf de oprichting staan creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en zorg voor de leerling centraal. Vanuit die gedachte prikkelen we leerlingen om samen op ontdekkingsreis te gaan en uiteindelijk zelf te kiezen wat bij hen past. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw zijn er veel keuzemogelijkheden en manieren om elkaar op school en daarbuiten te ontmoeten. Er heerst een sterk groepsgevoel en leerlingen zijn trots dat ze naar school gaan op het Thomas a Kempis College.
Er is veel vrijheid om de wereld te ontdekken, maar we leren leerlingen ook om een kritische bril op te zetten. Jongeren maken zich steeds meer zorgen over de Nederlandse en wereldwijde samenleving en er is meer dan ooit aandacht voor maatschappelijke thema’s. Ook bij ons op school. We moedigen leerlingen aan om voor zichzelf op te komen en respectvol om te gaan met de mening van anderen.
Samen met leerlingen, ouders en medewerkers zorgen we voor een waardevolle tijd op Thomas a Kempis College waar iedereen vol trots op terugkijkt.

Missie

Leerlingen zo begeleiden, dat zij uitgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke mensen, die goed toegerust zijn om een passende vervolgopleiding te doen en een waardevolle rol in de maatschappij te vervullen. Hierbij is het van belang dat de leerlingen onderwijs krijgen op een hoog niveau, waarbij zij volop ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De leerlingen en de medewerkers leren en werken in een veilige en inspirerende omgeving.

Visie op onderwijs

Talent kan alleen volop tot bloei komen als:
● nieuwsgierigheid wordt geprikkeld,
● de lesstof als betekenisvol wordt ervaren,
● en er verantwoordelijkheid mag worden genomen voor het eigen leerproces.

Het onderwijs

Opleidingsniveaus
Onze school heeft drie opleidingen: havo, atheneum en gymnasium+.
We kiezen in de lessentabellen voor alle opleidingen een mooie balans tussen creatieve en cognitieve vakken. Leerlingen krijgen in de onderbouw een breed programma aan vakken om zo aan hun brede vorming te werken. In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel met een aantal, samenhangende, vakken.

Havo
Op de havo bereiden we onze leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een van de succesfactoren voor havisten is leren door te doen. Dit is terug te vinden in het vakkenpakket (met meer praktische elementen dan op het vwo) en in de bovenbouw in havo-P, het havo-praktijkvak. Dat is een nieuw vak. Bij de ontwikkeling daarvan kunnen we onze jarenlange ervaring met ondernemend leren goed inzetten.
Havoleerlingen willen graag weten waarvoor ze leren. Daarom zijn onze leerdoelen helder. De opdrachten zijn overzichtelijk en bieden snel resultaten. Ook krijgen leerlingen regelmatig feedback en we leren om stap voor stap eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Atheneum
Op het atheneum bereiden we leerlingen voor op wetenschappelijk onderwijs. We hebben een zesjarig programma samengesteld, waarin we leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.
Ons basisprogramma bestaat uit vaklessen. In die lessen bereiden we leerlingen voor op een vwo-diploma. Voor een vwo-diploma is niet alleen kennis nodig. Het is erg belangrijk dat leerlingen leren om zichzelf vragen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Bovendien willen we dat ze leren om samen te werken met anderen. Om dit aan te moedigen zijn er praktische opdrachten en worden onze lessen soms onderbroken door projecten.

Gymnasium+
Op het gymnasium+ hebben we naast de vaklessen veel aandacht voor vaardigheden als presenteren, onderzoeken en creatief denken. In het eerste jaar volgen leerlingen Latijn en vanaf het tweede jaar ook Grieks.
Op het gymnasium+ worden leerlingen zelf verantwoordelijk voor hoe en wat ze willen leren. Natuurlijk helpen we leerlingen om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen. In de onderbouw zijn er twee soorten lessen: aanbodlessen en gym+-uren. Aanbodlessen zijn de ‘gewone’ vaklessen. Er zijn minder aanbodlessen dan op een ander gymnasium, zodat er tijd is voor gym+-uren. In die uren werken leerlingen samen met klasgenoten aan projecten. Ze krijgen veel vrijheid in de keuze van het onderwerp en de aanpak van een project. Ze kiezen zelf of ze iets onderzoeken, maken of organiseren.

Schoolcultuur en burgerschap
Onze schoolcultuur is veilig en betrokken. Leerlingen, ouders en personeel hebben samen duidelijk afgesproken hoe we dagelijks met elkaar omgaan op school. Verder willen we dat onze leerlingen later een volwaardige en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Hier horen specifieke kennis, vaardigheden en houdingen bij. Binnen en buiten de lessen zijn burgerschap, diversiteit, duurzaamheid, identiteiten en gezondheid belangrijke thema’s.

Vakken die gegeven worden bij Thomas a Kempis College
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVKlassieke talenLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenKunst: tekenen

Contactinformatie van Thomas a Kempis College

Naam Thomas a Kempis College
Email [email protected]
Telefoon (026) 44 52447
Website arentheemcollege.nl
Adres Thomas A Kempislaan 25
Plaats Arnhem
Postcode 6822 LR