Van Maerlantlyceum

Eindhoven

havo vwo

Trainees op deze school

Stef van Muiswinkel

Over Van Maerlantlyceum

Op het Van Maerlantlyceum kun je gewoon jezelf zijn
quote

Algemeen

Het Van Maerlant Lyceum leidt jongeren op voor de toekomst. Nieuwsgierige leerlingen gaan samen met betrokken docenten op ontdekkingsreis, van brugklas tot eindexamen, online en in de klas, op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Wij bieden maatwerk. De leerling zet zijn stappen zelf, het team van docenten en medewerkers begeleidt. Dat doen ze als het goed gaat en ook als het even tegenzit.

Met 120 professionals wordt gewerkt aan goed en vernieuwend onderwijs. Dat wordt gedaan met ervaren en beginnende mensen in een hecht team. Daarbij is een goede sfeer belangrijk en een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn.

Wat daarnaast belangrijke speerpunten zijn voor de school:

  • Midden in de maatschappij staan
  • Leren van elkaar
  • Medewerkers zijn een voorbeeld voor de leerlingen en de leerlingen zijn ook een voorbeeld voor de medewerkers

Missie

Waar staan we voor?

Jij als Van Maerlantleerling bent uniek. Je wilt leren en je ontwikkelen. Daar vertrouwen wij op en daar begeleiden we je bij. Wij zijn oprecht nieuwsgierig naar wie je bent, wat je kunt en waar je beter in wilt worden. Bij ons mag je fouten maken. Onze school is een omgeving die prikkelt tot samen leren en samen ontdekken.

Waar gaan we voor?

Onze school biedt onderwijs gericht op kennis in combinatie met persoonlijke groei, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Wij helpen jou een positief-kritische, creatieve en onderzoekende houding te ontwikkelen. Op het Van Maerlantlyceum hebben we aandacht voor elkaar en mag je zijn wie je bent. Op onze school staat plezier in leren centraal: leerlingen en personeel leren samen in een veilige, prettige en open omgeving. Nieuwsgierigheid, aandacht voor elkaar en plezier in leren zijn de kernwaarden van onze school.

Onderwijs

Midden in Eindhoven, omgeven door groen, ligt het prachtige Van Maerlantlyceum. Een bijzondere school voor leerlingen met een brede interesse.

De school staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in combinatie met persoonlijke begeleiding door betrokken docenten. Streven is leerlingen te vormen tot kritisch denkende, creatieve en geëngageerde burgers en hen met succes naar hun eindexamen te begeleiden.

Naast de reguliere schoolactiviteiten is er op het Van Maerlantlyceum ruimte voor veel verschillende buitenlesactiviteiten. We beschikken niet alleen over een groot creatief cultureel aanbod. Ook in de bèta-hoek participeren leerlingen in allerlei projecten en wedstrijden. Voor alle leerlingen worden internationaliseringsactiviteiten georganiseerd. Leerlingen oriënteren zich op de wereld die steeds internationaler wordt. Maatwerk en de relatie met de omgeving staan op onze school centraal, zodat elke leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Je leert bij onszelf initiatief te nemen, vragen te stellen en je actief en open op te stellen. Leren doe je niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig. En dat dat niet zonder resultaat blijft, blijkt wel uit de prachtige prijzen die onze leerlingen jaarlijks binnenhalen, voor hun profielwerkstuk bijvoorbeeld of met verrassende Platoprojecten.

Het Van Maerlantlyceum is meer dan een school. Het is een leeromgeving waarin een leerling zichzelf kan zijn en uitgedaagd wordt zijn talenten breed te ontplooien samen met anderen. Op het Van Maerlantlyceum kun je gewoon jezelf zijn.

Opleiden van docenten

Van Maerlantlyceum is onderdeel van AOS-ZOB. We vormen het cluster Eindhoven met St. Joriscollege en Aloysius de Roosten. We hebben binnen onze school 2 schoolopleiders met een groot deskundig en enthousiast team van WPB’ers.

Vakken die gegeven worden bij Van Maerlantlyceum
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKlassieke talenFilosofieLevensbeschouwingMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCKVArt en TechnologieKunst: dramaKunst: tekenenOnderzoeksvaardigheden

Van Maerlantlyceum in beeld

Contactinformatie van Van Maerlantlyceum

Naam Van Maerlantlyceum
Email [email protected]
Telefoon (040) 25 13704
Website vanmaerlantlyceum.nl
Adres Jacob van Maerlantlaan 11
Plaats Eindhoven
Postcode 5615 JS