VAVO Rijnmond College

Rotterdam

vwo havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Emma Zwerus
Kim van Haperen
Maurice Kosterink
Fenne Bastiaansen
Lieke Lovink
Manou van Montfort
Robbert van Rijswijk
Michael de Korte
Lydia van den Brink
Tim Schipper
Nynke van der Wal

Over VAVO Rijnmond College

Jouw weg naar jouw diploma
quote

Algemeen

Het VAVO Rijnmond College is een school voor jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) die willen doorstromen naar een hoger niveau, zijn gezakt voor hun eindexamen of zijn uitgevallen op de middelbare school. We zijn gevestigd in het gebouw van hogeschool Inholland Rotterdam, een prachtige locatie op de Kop van Zuid. Onze school telt jaarlijks circa 1500 leerlingen en biedt zowel dag- als avondonderwijs voor de eindexamenjaren van mavo (vmbo-tl), havo en vwo. Kenmerkend voor het vavo is dat leerlingen een volledig vakkenpakket kunnen volgen, maar ook slechts één of meerdere vakken.

Organisatie en locaties

We zijn een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. We zijn gehuisvest in het gebouw van hogeschool Inholland Rotterdam.

Missie: Jouw weg naar jouw diploma

Onze missie is het bieden van uitdagend en kansrijk examenonderwijs. Dit doen we natuurlijk door leerzame én leuke lessen te geven, maar in het bijzonder door oog te hebben voor verschillen tussen leerlingen, door oog te hebben voor leren leren en door oog te hebben voor zelfvertrouwen, motivatie en welzijn.

We vinden het belangrijk om recht te doen aan individuele leerbehoeften en interesses. Dat is goed mogelijk in onze klassen van 15 tot 25 leerlingen. Leerlingen kunnen bij ons terecht – en doen dat ook, met schoolzaken en persoonlijke zaken. Met individuele aandacht en een waarderend perspectief proberen we elke leerling een zo veilig en fijn mogelijke leeromgeving te bieden.

Daarnaast werken we vanuit pedagogisch-didactische visies die zijn ontwikkeld door de docententeams en speciaal zijn afgestemd op de behoeften die we terugzien in de verschillende opleidingen. In het kort betekent dit dat we in de mavo-groepen extra letten op structuur, in de eenjarige havo op autonomie, in de tweejarige havo op modeling en in de vwo-groepen op eigenaarschap.

Ook vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren leren. Leerlingen kunnen namelijk enorm groeien als ze ontdekken hoe zij het best leren. Met dank aan ExCEL, het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van Thomas More Hogeschool België, leren we onze leerlingen de juiste strategieën om effectief te leren. Vakdocenten spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook mentoren besteden hier in mentoruren en -gesprekken de nodige aandacht aan.

Onderwijs

Het doel van onze school is natuurlijk om leerzame én leuke lessen aan te bieden, lessen die inspireren om te groeien. Om dat mogelijk te maken proberen we ons onderwijs onder meer zo goed mogelijk af te stemmen op de didactische behoeften die horen bij onze verschillende
opleidingen. Zo letten we in de mavo-opleiding extra op structuur, in de eenjarige havo op autonomie, in de tweejarige havo op modeling en in de vwo-opleiding op eigenaarschap. Ook vinden we het erg belangrijk dat onze leerlingen leren leren. In samenwerking met ExCEL, het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van Thomas More Hogeschool België, besteden we daarom veel aandacht aan effectief studeren.

Een andere eigenschap waar we trots op zijn, is het waarderende perspectief dat centraal staat in onze leerlingbegeleiding. We geloven namelijk dat een focus op sterke punten en talenten bijdraagt aan succes, zelfvertrouwen, en motivatie. Een mooi recent initiatief in dit kader is Lab of Life: een facultatieve training, die wordt verzorgd door een van onze oud-trainees, waarin leerlingen aan de slag gaan met onder meer intrinsieke motivatie, mentale energie en het verlagen van (school)stress.

Opleiden van docenten

We zijn aangesloten bij de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) en leiden jaarlijks ca 6 docenten op met name in het eerstegraads gebied.

Elke nieuwe docent wordt bij ons begeleid door een bos (begeleider op school) en een ervaren collega uit de vaksectie. Samen met andere nieuwe docenten zul je als startende docent regelmatig bijeenkomsten bijwonen waarin onder meer praktische informatie wordt gedeeld over procedures en waarin vooral ruimte is om van elkaar te leren door middel van intervisie. Ook zul je al snel meedraaien in de collegiale consultatie en dus lessen bezoeken van collega’s en collega’s ontvangen in je eigen lessen. Als ambitieuze organisatie streven we naar een optimale en prettige leercultuur voor onze docenten, waarin ruimte is voor eigenaarschap, ontwikkeling en reflectie. Voor trainees is er veel ruimte en tijd voor projecten die zij willen uitvoeren waarbij zij gesteund worden door collega’s en leidinggevenden.

Vakken die gegeven worden bij VAVO Rijnmond College
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerFilosofieMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CItaliaansKunst: beeldend/tekenenKunst: algemeenNaSkPraktijkprogramma zorg (mavo)Rekenen

VAVO Rijnmond College in beeld

Contactinformatie van VAVO Rijnmond College

Naam VAVO Rijnmond College
Email [email protected]
Telefoon (088) 94 53000
Website vavorijnmondcollege.nl
Adres Posthumalaan 90
Plaats Rotterdam
Postcode 3072 AG