Zwijsen College

Veghel

havo vwo

Trainees op deze school

Minke Bakx
Judith Selder
Niek Kalkman
Tessa Verboven
Peer van Duppen
Mathijs de Groot
Mark Bruinsma
Elisabeth Lens
Romy Schaake
Hessel Bos

Over Zwijsen College

Zoveel talenten, zoveel Zwijsen
quote

Algemeen

Ieder mens heeft bepaalde talenten, ieder mens is uniek. We zien dat de samenleving verandert. De mens zet zichzelf centraler dan ooit. Daarom ziet het Zwijsen College het als zijn taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op deze samenleving. We creëren een gemeenschap, waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

Door een inspirerende en stimulerende leeromgeving te scheppen zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen en medewerkers uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. Zo creëren we een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Onze visie op voortgezet onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. We bieden leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. We passen het onderwijs aan de leerlingen aan door te kijken waar zij kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Dit onderwijs op maat vraagt gedrevenheid van de leerlingen. Samen werken we aan onderwijs dat leidt tot een toekomstbestendig diploma.

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

We hanteren de zes rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter. Waarbij we veel aandacht hebben voor de rol van de didacticus. Een goede instructie (gebaseerd op het Directie Instructiemodel), activerende werkvormen en veel aandacht voor onderwijs op maat vormen de kern van de lessen.

Op het vwo bieden we onderwijs op maat voor leerlingen bij wie dat past. Fast Lane vwo biedt de individuele leerling de mogelijkheid één of enkele of alle vakken te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaar te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaar af te ronden.

We werken samen met het Fioretti College om leerlingen na de mavo zo drempelloos mogelijk de overstap naar het Zwijsen College te laten maken. We bieden aansluitingsmodules aan en een speciale instroomcoördinator is aanspreekpunt. Jaarlijks stimuleren we leerlingen actief hun Zwijsencarrière na de havo te vervolgen op het vwo. We ondersteunen dit met een speciale overstapmentor. Hiervoor is het van belang dat verschillende teams en scholen de wil hebben om in het belang van de leerling te denken en niet in organisatorische hobbels; dat lukt.

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal. Daarnaast is er een activiteitenweek waarin lessen worden aangeboden die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat, vaak met behulp van digitale leermiddelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen en in vwo 1 worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen en het lerarenteam adviseren of een leerling zou kunnen versnellen.

Opleiden van leraren

Het Zwijsen College als Academische Opleidingsschool voor nieuwe leraren ziet opleiden in de school als structureel onderdeel van haar werkterrein. In samenwerking met Fontys, ILS – HAN, EsOE – TUE en Radboud Docenten Academie doen zo’n 40 stagiairs/leraren in opleiding/trainees per jaar in de school ervaring op in hun (aanstaande) beroep. Via introductie, coaching en groepsbijeenkomsten ontstaat binnen het Zwijsen een eigen kweekvijver van nieuw talent. Een groot aantal speciaal opgeleide leraren staat klaar om je te ontvangen en te begeleiden.

Organisaties en locaties

Maakt deel uit van VO Veghel waartoe ook het Fioretti College in Veghel behoort.

Vakken die gegeven worden bij Zwijsen College
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DChineesLichamelijke opvoedingBSMAlgemene NatuurwetenschappenKunst: beeldendLeefstijl

Zwijsen College in beeld

Contactinformatie van Zwijsen College

Naam Zwijsen College
Email [email protected]
Telefoon (041) 33 66941
Website zwijsencollege.nl
Adres Prins Willem Alexander Sportpark 15
Plaats Veghel
Postcode 5461 XL