Zwijsen College

Veghel

havo vwo

Trainees op deze school

Minke Bakx
Judith Selder
Niek Kalkman
Tessa Verboven
Mathijs de Groot
Elisabeth Lens
Romy Schaake
Hessel Bos

Over Zwijsen College

Zoveel talenten, zoveel Zwijsen
quote

Algemeen

De visie van het Zwijsen gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. Zo krijgen de leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. Verbreden? Verdiepen? Versnellen? Als alles kan, kun je alles.

Google Classroom biedt de leraar het overzicht perindividuele leerling om te zien welke begeleiding nodig is. Daarnaast is er afwisseling van leren uit een boek en leren op een eigen Chromebook. Voor leerlingen is deze werkwijze volgens ons afwisselend en motiverend.

Het Zwijsen College is een inspirerende plek om samen te leren. School is zoveel meer dan werken naar een diploma. Op het Zwijsen College leren de leerlingen bijvoorbeeld samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, onderzoeken en ondernemen. ook zijn er extra mogelijkheden in 3D-tekenen, robots bouwen, Chinees leren spreken, extra sport kiezen, bergbeklimmen in het klein, deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, werken aan een gezonde leefstijl, ambassadeur worden voor het goede doel en nog veel meer. Ieder zijn Zwijsen, met zoveel unieke jonge mensen is geen pad hetzelfde.

Meer dan een derde van de vwo-leerlingen volgt één of meer vakken op een hoger leerjaarniveau. Daarmee is Fast Lane vwo verankerd in het denken over en het begeleiden van onze leerlingen op maat. Belangrijk vinden we de focus op wat leerlingen wél kunnen en waar ze goed in zijn. Leerlingen kiezen naast hun reguliere lessen uit ondersteuningslessen, keuzelessen of Ssst-uren (Samen stil studeren). Hiermee doen we recht aan verschillen. Deze vorm van werken sluit aan op de visie van het Zwijsen College. Iedere leerling groeit op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Cultuur

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente, kritische en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

Missie

‘t Zwijsen gelooft in jou.
In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen
is geen pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College
mee over je eigen leerroute, die je zelf
mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen?
Als alles kan, kun je alles.

Het onderwijs

We creëren een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen en willen.

De keuzes binnen ons onderwijsprogramma, o.a. met ons bèta-profiel, sluiten aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in een veranderende maatschappij. We kiezen voor de Zwijsen-invulling van onderwijs op maat waarbij we inzetten op tempo en niveau naar eigen inbreng.

We zoeken waar dat passend is de samenwerking met de omgeving waardoor het onderwijs betekenisvol wordt. De focus op een gezonde leefstijl is o.a. zichtbaar door een inrichting van het buitenterrein die activeert én door het plan leerlingen meer te laten bewegen tijdens de vaklessen. Burgerschapsvorming heeft een meer prominente plek in het curriculum met speciale  aandacht voor internationalisering.

Opleiden van docenten

Het Zwijsen College Veghel als Academische Opleidingschool voor nieuwe leraren ziet opleiden in de school als een structureel onderdeel van haar werkterrein. In samenwerking met Fontys, ILS – HAN, EsOE– TUE, en Radboud Docenten Academie doen zo’n 40 stagiaires per jaar ervaring op in hun aanstaande beroep. Via introductie, coaching en groepsbijeenkomsten ontstaat binnen het Zwijsen een eigen kweekvijver van nieuw talent. Een groot aantal speciaal opgeleide leraren binnen het Zwijsen College staat klaar om je te ontvangen en te begeleiden met de daarbij behorende visie. Verbreden? Verdiepen? Versnellen? Als alles kan, kun je alles. 

Organisatie en locaties

Maakt deel uit van VO Veghel waartoe ook het Fioretti College in Veghel behoort.

Vakken die gegeven worden bij Zwijsen College
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DChineesLichamelijke opvoedingBSMAlgemene NatuurwetenschappenKunst: beeldendLeefstijl

Zwijsen College in beeld

Contactinformatie van Zwijsen College

Naam Zwijsen College
Email [email protected]
Telefoon (041) 33 66941
Website zwijsencollege.nl
Adres Prins Willem Alexander Sportpark 15
Plaats Veghel
Postcode 5461 XL