Een kijkje in het verbredingsprogramma

Op vrijdag 2 november waren de trainees welkom bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jan Andries Wolthuis, afdelingshoofd kwaliteit en professionalisering voortgezet onderwijs bij het Ministerie van OCW, nam de groep mee in de totstandkoming van onderwijsbeleid en belangrijke punten op de Lerarenagenda.

Categorie

Trainees

Tag

Terugblik
Gepubliceerd op

Auteur

Rianne van Duinen

Op vrijdag 2 november waren de trainees welkom bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jan Andries Wolthuis, afdelingshoofd kwaliteit en professionalisering voortgezet onderwijs bij het Ministerie van OCW, nam de groep mee in de totstandkoming van onderwijsbeleid en belangrijke punten op de Lerarenagenda.


Eerste fase: zomer – herfst (terugblik)

Tot aan de herfstvakantie hebben de trainees een reeks trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling gevolgd met trainers Tim en Thea. Verder stond er in de eerste periode op het programma:

  • Training over verkennen van het onderwijslandschap
  • Bezoek aan en kennismaking met de VO-raad

Tweede fase: herfst – kerst (vooruitblik)

Tijdens de periode van de herfst- tot de kerstvakantie worden de trainees gestimuleerd om een eerste beeld te vormen van de ontwikkelopdracht waar zij mee aan de slag gaan.“Wat zou ik willen bijdragen aan het onderwijs en hoe sluit dat aan bij de ontwikkelingen die er in school gaande zijn?”
Daarbij worden zij geprikkeld door de module Onderzoek & Ontwerp:

  •  Op deze bijeenkomsten gaan de trainees, trainers en diverse gastsprekers van onder andere de Design Academy, NRO en bedrijven in gesprek over het ontwerpen en onderzoeken van onderwijs, met als doel een brede blik op het docentschap en toekomstig onderwijs.
  • Thema’s die aan bod komen zijn ontwerpexpertise & multidisciplinariteit. Zo worden er vergelijkingen gemaakt met ontwerpprocessen in heel andere domeinen (bijv. mode, ICT, architectuur, reclamecampagnes) en worden actuele trends in (onderwijs)ontwerp zoals participatory design, collaborative design, en de curriculum.nu beweging verkend. De trainees verkennen de stelling: om onderwijsontwikkeling echt effectief te laten zijn, moet men in multidisciplinaire teams aan innovatie werken. Wat betekent multidisciplinariteit in het onderwijs? Wat betekent dat voor je beroepsidentiteit, voor de teams waarin je werkt, en voor de school als organisatie? De trainees gaan in het denken letterlijk de grenzen over en verkennen fenomenen als ‘boundary crossing’ en ‘de hybride docent’.
  • Daarnaast krijgen trainees de ruimte om in kaart te brengen welke parallellen en mogelijke samenwerkingen er kunnen ontstaan tussen de verschillende ontwikkelopdrachten.
  • Om hun eerste ideeën inzichtelijk te maken verzorgen zij op 7 december een bijeenkomst met externe genodigden in het Nieuwscafé van het ministerie van OCW.