Art&Progress

Uitgevoerd door

David Roelofs

Over Art&Progress

Het Traineeship heeft me veel gebracht. Ik heb me kunnen ontwikkelen als docent en als mens, maar ook als onderzoeker en ondernemer. Tijdens verschillende modules en spargroepen ben ik op zoek gegaan naar non-conventionele oplossingen voor problemen in het onderwijs en werd ik begeleid in mijn zoektocht. Inmiddels heb ik het gevonden. Als docent Nederlands en Communicatie valt me iedere dag op hoezeer de laaggeletterdheid terrein wint en de leesmotivatie onder jongeren daalt.

Die trend zet zich door tegen een achtergrond van een slechtgesubsidieerde cultuursector en tegelijkertijd royale steunpakketten vanuit de overheid om de basisvaardigheden rekenen, lezen en burgerschapsvaardigheden bij leerlingen op orde te krijgen. Ik span me sinds de oprichting van mijn bedrijf Art&Progress in om de werelden van het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven aan elkaar te verbinden om leesmotivatie onder jongeren te verhogen en laaggeletterdheid tegen te gaan. Door non-conventionele cultuureducatie te realiseren en advies te geven aan belangrijke spelers in dit veld (zoals Stichting Lezen) creëer ik nieuwe wegen naar een gelukkige jongerenpopulatie en een heuse leescultuur.

Inmiddels zijn de eerste inkomsten binnen en is er een startkapitaal om mee door te groeien. Benieuwd hoe het docentschap en ondernemerschap samen kunnen gaan? En welke innovatieve onderwijsprojecten er op stapel liggen? Neem een kijkje op mijn website www.artprogress.nl of stuur me een bericht via [email protected] Heb je zelf een goed onderwijsidee waaruit een onderneming kan groeien? Schroom niet om eens koffie te komen drinken.