De ontmoeting als leermoment: empathie bij levensbeschouwing

Uitgevoerd door

Niek Kalkman

Over De ontmoeting als leermoment: empathie bij levensbeschouwing

Er is een wereld van verschil tussen het klaslokaal en daarbuiten. Bij levensbeschouwing op het Zwijsen College willen we dat leerlingen ontwikkelen in hun houding naar de ander. Kort gezegd: het draait om empathie-ontwikkeling. Voor mijn project heb ik gezocht naar manieren om ontmoetingen met mensen buiten het klaslokaal te faciliteren voor havo 4 leerlingen.
Dit gebeurt in een beweging van drie stappen: meningsuiting op basis van een eerste indruk en gevoel; ontmoeting met personen die naar Nederland gevlucht zijn; reflecteren op de ontmoetingen en de eigen mening herzien.

Havo-4-leerlingen hebben hun mening snel paraat, maar hoe ontwikkelt die als ze in gesprek gaan met vluchtelingen zelf? Als ze mogen meedenken over de vragen die hier in de gemeente over leven? Dat zijn vragen die beantwoord moeten gaan worden door het nog uit te voeren project (6 & 7 juli 2023).