Naar een doorlopende leerlijn voor vaardigheden in het onderwijs

Uitgevoerd door

Tessa Verboven

Over Naar een doorlopende leerlijn voor vaardigheden in het onderwijs

Executieve vaardigheden, studievaardigheden, brede vaardigheden, academische vaardigheden: het is bekend dat onderwijs gericht op vaardighedenontwikkeling de kans op een succesvolle onderwijsloopbaan vergroot. Het Zwijsen College zet in op docenten als experts. In het regionale leernetwerk met andere vo-scholen en Fontys Hogescholen wordt samengewerkt om de aansluiting in het kader van vaardigheden te verbeteren. Hoe maak je de leerling bewust van zijn ontwikkeling? Hoe kun je docenten op dit gebied faciliteren?

Bekijk ook deze projecten