Ontwikkelen van burgerschapsonderwijs als doorlopende lijn

Uitgevoerd door

Annelinde Buikema
Iris de Nobel

Over Ontwikkelen van burgerschapsonderwijs als doorlopende lijn

Samen met twee collega’s van onze school (Stanislascollege Westplantsoen in Delft) hebben we gewerkt aan het inpassen van burgerschap in de kern van onze schoolidentiteit.

In het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een visie. Door een inventarisatie van bestaande activiteiten en initiatieven binnen school hebben we waardevolle inzichten gekregen en gerichte plannen gemaakt. Eén daarvan was een pilot die bestond uit een lessenserie over identiteit in de mentorlessen van onderbouw gymnasium.

Voor het komende jaar hebben we nog meer plannen, zoals een maatschappelijke taak voor de onderbouw en a-typische ontmoetingen in de (voor)examenklassen. Al deze initiatieven hebben als doel om leerlingen voor te bereiden op een betrokken en verantwoordelijke toekomst.