Van smartlappen tot sonnetten - een opzet voor een doorlopende leerlijn poëzie in het VO

Uitgevoerd door

Jorrit Kafoe

Over Van smartlappen tot sonnetten - een opzet voor een doorlopende leerlijn poëzie in het VO

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 98% van de docenten Nederlands waarde hecht aan het onderwijs van poëzie in het voortgezet onderwijs. Slechts 16% is echter tevreden over de opbouw van het aanbod. Ideeën over wat poëzie is of wat leerlingen er op school precies mee moeten zijn er te over, maar tegelijkertijd zijn de eindtermen voor dit vakonderdeel minimaal en ontbreekt een duidelijke visie erop. Terwijl juist poëzie docenten talloze handvatten biedt om leerlingen te laten zien wat er met taal allemaal mogelijk is, ook juist aan leerlingen die talig niet sterk of zelfverzekerd zijn. Om die redenen heb ik de afgelopen twee schooljaren een pilot voor een doorlopende leerlijn in het poëzie-onderwijs uitgevoerd in alle jaren van havo en vwo op het Regius College, waarbij steeds drie elementen werden gecombineerd: poëzie lezen, poëzie schrijven en poëzie presenteren.

Bekijk ook deze projecten