Verhogen van Motivatie voor het vak Technologisch Design

Uitgevoerd door

Jolanda Prins

Over Verhogen van Motivatie voor het vak Technologisch Design

Op de CSB in Amsterdam wordt binnen het kader van 21e eeuwse vaardigheden het vak Technologisch Design (TD) aangeboden. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen vaak niet gemotiveerd zijn en geen eigenaarschap voelen voor het vak TD. De grote vraag is: hoe is dat nu mogelijk en wat moet er gebeuren om leerlingen enthousiast te maken voor dit prachtige vak? In dit project is onder andere gekeken op welke manier de autonome motivatie van leerlingen voor een vak als TD verhoogd kan worden en hoe docenten het vak TD ervaren.