Versterken leerlijn Mens & Natuur in domeinonderwijs

Uitgevoerd door

Berber Maste-Claassen

Over Versterken leerlijn Mens & Natuur in domeinonderwijs

Welke bèta-onderwerpen zijn binnen dezelfde context aan te bieden? Hoe betrekken we de leefwereld en de 'buitenwereld' in ons onderwijs? En hoe ontwerp je onderwijs waarbij leerlingen vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, reflecteren en plannen ontwikkelen? Wat vinden leerlingen fijn in een lesprogramma? Dat zijn vragen die in mijn project centraal stonden.