2College Durendael

Oisterwijk

vmbo vwo tweetalig havo

Trainees op deze school

Marisse van der Burg

Over 2College Durendael

Je groeit op Durendael
quote

Algemeen

2College Durendael is één van de scholen van de scholengroep 2College. Zij samen bieden leerlingen een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.

Het is de primaire verantwoordelijkheid van 2College om, in een snel veranderende samenleving, een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van elk kind naar een (jong) volwassene. Dat begint door goed onderwijs aan te bieden en zo leerlingen in staat te stellen zich te ontwikkelen op een niveau dat past bij hun talenten. Het gaat daarbij om het leren met hoofd, hart en handen.

Bij 2College leren leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor wat ze leren en hoe ze leren. Dat versterkt hun basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.

Organisatie en locaties

2College Scholengemeenschap 

2College Cobbenhagenlyceum
2College Cobbenhagenmavo
2College Durendael
2College EOA Oisterwijk
2College Jozefmavo
2College Ruivenmavo

Missie

Samen bouwen aan de toekomst 

Durendael is een school waar iedereen zichzelf kan zijn en er voor elkaar is. Binnen onze brede school bieden we iedereen ruimte om te groeien: alleen, met elkaar en samen met ons.

Onderwijs maken we met de wereld om ons heen. Zo gaan we samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Onze kernwaarden zijn positief, samen, ambitieus en puur.

“Je groeit op Durendael” is onze slogan die voortkomt uit onze essentie “Jouw groei, onze passie”

Wij zien leerlingen met mogelijkheden die bouwen aan hun én onze toekomst. Het is onze passie ze te helpen in hun groei, zodat ze in staat zijn hun idealen en dromen te realiseren.

Wij Durendaelers zijn optimistische en ondernemende wereldburgers. Wij begrijpen dat je samen bouwt aan een mooie toekomst, waarin iedereen zijn plek vindt en zijn potentieel optimaal benut.

Onderwijs

Durendael is een brede school met aanbod van vmbo -basis tot vwo. In het nieuwe vestigingsplan (schoolplan voor deze locatie) hebben we een vijftal speerpunten geformuleerd, te weten:
Binnen het hoofthema
2Meet: leren in verbondenheid en levensecht leren.
Binnen
2Learn: leren zichtbaar maken en expeditie Durendael (ontdekken en ontwikkelen talent)
Binnen
2Grow: persoonlijke ontwikkeling.

In de bijgeleverde cartoon zijn deze gevisualiseerd.

Op havo en vwo bieden naast het reguliere curriculum leerling de kans om tweetalig onderwijs te volgen. In 2022 hebben we het formele certificaat Junior en Senior TTO-school mogen ontvangen.

Op vwo ontwikkelen we daarnaast de academische vaardigheden van de leerlingen. Als school zijn we daarvoor aangesloten bij het netwerk Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) met als doel om door onderzoekend te leren de nieuwsgierigheid, nuance en een kritische blik naar de wereld om hen heen te ontwikkelen.

Opleiden van docenten

2College maakt deel uit van Academische Opleidingsschool Midden-Brabant en maakt echt werk van het opleiden van docenten. Een groep van schoolopleiders en professioneel begeleiders werkt samen in 2College Support. 2College Support begeleidt collega’s in opleiding en zittende collega’s in hun professionele groei. De begeleiding van collega’s in opleiding (CIO’s) waarvoor de schoolopleiders medeverantwoordelijk zijn, is geborgd in de beschrijving van de diverse leerroutes van de AOS-MB. Er is afstemming tussen de vormen van begeleiding/opleiding in de AOS en de overige trajecten van 2College support. We streven naar doorlopende leerlijnen.

Vakken die gegeven worden bij 2College Durendael
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCultural artistic trainingDigitaal burgerschapGlobal citizenshipKunst: beeldendLife sciencesOndernemerschap - Academische vaardighedenSocial StudiesTechniekNaSk

Contactinformatie van 2College Durendael

Naam 2College Durendael
Email [email protected]
Telefoon (088) 02 32600
Website 2college.nl
Adres Van Kemenadelaan 5
Plaats Oisterwijk
Postcode 5061 EE