Terug naar overzicht Download als PDF

2College | Durendael

    Locaties
  • Van Kemenadelaan 5 | Oisterwijk
    Foto's

vmbo basis, kader, gemengd/theoretisch, (tweetalig) havo, (tweetalig) vwo

1520 leerlingen en 179 medewerkers

“Let’s go 2College – 2Meet 2Learn 2Grow” – Scholengroep 2College

Je groeit op Durendael – Durendael

 

Deze school heeft momenteel één trainee van Trainees in onderwijs groep 2021 (Duits).

Algemeen

2College Durendael is één van de scholen van de scholengroep 2College. Zij samen bieden leerlingen een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.

Het is de primaire verantwoordelijkheid van 2College om, in een snel veranderende samenleving, een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van elk kind naar een (jong) volwassene. Dat begint door goed onderwijs aan te bieden en zo leerlingen in staat te stellen zich te ontwikkelen op een niveau dat past bij hun talenten. Het gaat daarbij om het leren met hoofd, hart en handen.

Bij 2College leren leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor wat ze leren en hoe ze leren. Dat versterkt hun basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.

Organisatie en locaties

2College Scholengemeenschap 

2College Cobbenhagenlyceum
2College Cobbenhagenmavo 
2College Durendael 
2College EOA Oisterwijk 
2College Jozefmavo 
2College Ruivenmavo 

Missie

Samen bouwen aan de toekomst 

Durendael is een school waar iedereen zichzelf kan zijn en er voor elkaar is. Binnen onze brede school bieden we iedereen ruimte om te groeien: alleen, met elkaar en samen met ons.

Onderwijs maken we met de wereld om ons heen. Zo gaan we samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Onze kernwaarden zijn positief, samen, ambitieus en puur.

“Je groeit op Durendael” is onze slogan die voortkomt uit onze essentie “Jouw groei, onze passie”

Wij zien leerlingen met mogelijkheden die bouwen aan hun én onze toekomst. Het is onze passie ze te helpen in hun groei, zodat ze in staat zijn hun idealen en dromen te realiseren.

Wij Durendaelers zijn optimistische en ondernemende wereldburgers. Wij begrijpen dat je samen bouwt aan een mooie toekomst, waarin iedereen zijn plek vindt en zijn potentieel optimaal benut.

Onderwijs

Durendael is een brede school met aanbod van vmbo -basis tot vwo. In het nieuwe vestigingsplan (schoolplan voor deze locatie) hebben we een vijftal speerpunten geformuleerd, te weten:
Binnen het hoofthema 2Meet: leren in verbondenheid en levensecht leren.
Binnen 2Learn: leren zichtbaar maken en expeditie Durendael (ontdekken en ontwikkelen talent)
Binnen 2Grow: persoonlijke ontwikkeling.

Op havo en vwo bieden naast het reguliere curriculum leerling de kans om tweetalig onderwijs te volgen. In 2022 hebben we het formele certificaat Junior en Senior TTO-school mogen ontvangen.

Op vwo ontwikkelen we daarnaast de academische vaardigheden van de leerlingen. Als school zijn we daarvoor aangesloten bij het netwerk Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) met als doel om door onderzoekend te leren de nieuwsgierigheid, nuance en een kritische blik naar de wereld om hen heen te ontwikkelen.