Terug naar overzicht Download als PDF

2College | Durendael

    Foto's

Van Kemenadelaan 5 | Oisterwijk

vmbo basis, kader, gemengd/theoretisch, (tweetalig) havo, (tweetalig) vwo

1550 leerlingen

“Let’s go 2College – 2Meet 2Learn 2Grow” – Scholengroep 2College

Je groeit op Durendael – Durendael

 

Heeft aankomend jaar één trainee.

Algemeen

De 2College-scholen bieden de leerlingen een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.

Het is onze primaire verantwoordelijkheid om, in een snel veranderende samenleving, een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van elk kind naar een (jong) volwassene. Dat begint door goed onderwijs aan te bieden en zo leerlingen in staat te stellen zich te ontwikkelen op een niveau dat past bij hun talenten. Het gaat daarbij om het leren met hoofd, hart en handen. 

Bij 2College leren leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor wat ze leren en hoe ze leren. Dat versterkt hun basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving. 

Missie

Samen bouwen aan de toekomst 

Durendael is een school waar iedereen zichzelf kan zijn en er voor elkaar is. Binnen onze brede school bieden we iedereen ruimte om te groeien: alleen, met elkaar en samen met ons.  

Onderwijs maken we met de wereld om ons heen. Zo gaan we samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 

Onderwijs

Durendael is een brede school met aanbod van vmbo basis tot vwo.  

Op havo geven we specifieke aandacht aan de ondernemende vaardigheden van de leerlingen. Op vwo ontwikkelen we de academische vaardigheden van de leerlingen. Als school zijn we daarvoor aangesloten bij het netwerk Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) met als doel om door onderzoekend te leren de nieuwsgierigheid, nuance en een kritische blik naar de wereld om hen heen te ontwikkelen. Daarbovenop bieden we op deze niveaus ook tweetalig onderwijs aan (tto).  

Jouw groei, onze passie 
Wij zien leerlingen met mogelijkheden die bouwen aan hun én onze toekomst. Het is onze passie ze te helpen in hun groei, zodat ze in staat zijn hun idealen en dromen te realiseren.  

Wij Durendaelers zijn optimistische en ondernemende wereldburgers. Wij begrijpen dat je samen bouwt aan een mooie toekomst, waarin iedereen zijn plek vindt en zijn potentieel optimaal benut.