Terug naar overzicht Download als PDF

Beekdal Lyceum

    Locaties
  • Bernhardlaan 49 | Arnhem
    Foto's

havo, vwo

1253 leerlingen

“Een school waar je gezien wordt.”

 

Deze school heeft momenteel één trainee van Trainees in onderwijs groep 2021 (natuurkunde).

Algemeen

Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo-school met een verlengde brugperiode. In de onderbouw kiezen leerlingen voor een sport- of een cultuurprofiel. Als Topsport Talent School biedt het Beekdal Lyceum samen met het TeamNL centrum op Papendal speciale faciliteiten voor topsporters. Samen met BVO Vitesse vormt het Beekdal Lyceum de Vitesse Voetbal Academie.

Daarnaast verzorgt het Beekdal Lyceum in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten de Vooropleiding Dans en Muziek. Het Beekdal Lyceum kiest ervoor het onderwijs voornamelijk klassikaal vorm te geven vanuit vakkenstructuur.

Organisatie en locaties

Op leerlingniveau is de school ingedeeld in vier domeinen: brede onderbouw, klas 3, bovenbouw havo en bovenbouw vwo. Elk domein wordt aangestuurd door een afdelingsleider gesteund door een leerlingcoördinator.

De vaksecties worden aangestuurd vanuit vier domeinen: alfa, beta, gamma en cultuur/sport. Elke afdelingsleider geeft leiding aan alle collega’s uit één domein.

De school is gevestigd op één locatie. Topsporters en topdansers die een VMBO-opleiding volgen, krijgen les op VMBO-school ’t Venster.

Missie

Het Beekdal Lyceum biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan leerlingen op havo-vwo-niveau. Wij profileren ons daarbij door ruimte te bieden aan ieders talent. Leerlingen worden gestimuleerd hun kansen optimaal te benutten en zich te ontwikkelen tot zelfstandige en maatschappelijk waardevolle burgers: leren voor het leven!

Kweekvijver voor talent
Sport en cultuur bieden voor onze leerlingen een uitgelezen mogelijkheid om de eigen identiteit te ontwikkelen. Wij bieden ruimte voor initiatieven en iedereen wordt daarbij uitgedaagd om zijn talent te ontplooien. Het Beekdal Lyceum maakt zich sterk om onderwijs in combinatie met (top)sport, dans en cultuur mogelijk te maken.
Wezenlijk voor het Beekdal Lyceum is de transfer van sport en cultuur naar leren in de breedte. Waar sport appelleert aan samenwerken, doorzetten en competitie als drijfveer, wordt in het kunstprofiel het creatieve proces gebruikt om leerlingen handvatten te geven om van ideeën tot producten te komen. Het kunstprofiel benadrukt het belang van (zelf) presentatie en ‘anders leren zien’.

De mens is de maat
Het Beekdal Lyceum is een veilige en sfeervolle school waarin de leerling centraal staat. Leerlingen voelen zich gekend, kunnen zichzelf zijn en gaan met plezier naar school. Wij hebben aandacht voor de leerlingen en het personeel en nemen iedereen serieus.

Onderwijs

Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo school met een brede brugperiode. In de onderbouw kiezen leerlingen voor een sport- of een cultuurprofiel.

Het Beekdal Lyceum kiest ervoor het onderwijs voornamelijk klassikaal vorm te geven vanuit vakkenstructuur.

In de loop van het schooljaar worden in de eerste twee leerjaren vakoverstijgende projecten georganiseerd waarin het leren thematisch is opgebouwd.