Terug naar overzicht Download als PDF

CSB Amsterdam

    Locaties
  • De Cruserstraat 3 | Amsterdam
    Foto's

mavo, havo, vwo

800 leerlingen 

“Betekenisvol onderwijs met een blik gericht op de toekomst”

 

De CSB heeft op dit moment twee trainees van Trainees in onderwijs groep 2021 (biologie en filosofie/levensbeschouwing) en heeft aankomend jaar twee nieuwe trainees. 

Algemeen

De wereld verandert snel en daar wil de CSB haar leerlingen op voorbereiden. Bij de CSB kun je terecht met een mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo-advies. CSB biedt leerlingen betekenisvol en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat eisen stelt, prikkelt en uitdaagt, dat aansluit op hun eigen manier van leren.

Dit zie je niet alleen terug in de reguliere vaklessen, maar ook in het ontwikkelingsgericht projectonderwijs: Millennium Skills. In de stromen Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business School werkt men aan vaardigheden die de leerling nodig heeft voor zijn/haar toekomst, zoals samenwerken, creatief denken en programmeren.

We brengen de leerling in aanraking met tal van elementen uit de maatschappij: van concreet contact met een bedrijf of instelling uit de buurt, tot aan lessen over dilemma’s die de moderne tijd en technologie oproepen.

Er wordt geleerd van elkaar, met elkaar en door elkaar. Iedere leerling is uniek, heeft verschillende ideeën, interesses en een eigen kijk op de wereld. Ons onderwijs speelt in op de maatschappelijke diversiteit. Het doet recht aan verschillende capaciteiten, aan verschillen in individuele voorkeuren en interesses en aan culturele verschillen. Daarom is de CSB een school waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht achtergrond, levensovertuiging of talent.

Gebouw

Het schoolgebouw aan de De Cuserstraat in Amsterdam is in 1963 in gebruik genomen. ‘De school met het koepeltje’ ligt op een mooie locatie, grenzend aan het natuurgebied Ecolint. Het schoolgebouw is een Rijksmonument.

Alle lokalen zijn voorzien van een beamer en/of smartboard. Vakken zoals tekenen, muziek, biologie, scheikunde en natuurkunde worden gegeven in moderne, volledig uitgeruste praktijklokalen.

Missie

Betekenisvol: Leren lukt veel beter als je weet waarom je iets leert. Een les is effectiever als deze in een betekenisvolle context wordt aangeboden.

Resultaatgericht: Wij richten ons op de leerling als individu. De studievoortgang van de leerling wordt streng bewaakt, indien nodig krijgt de leerling steun bij het leerproces.

Creatief: Op de CSB stimuleren we leerlingen hun creativiteit te gebruiken en ontwikkelen.

Eigenaar: Wij stimuleren de betrokkenheid van personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om het gevoel eigenaar en beheerder te zijn te vergroten.

Open: Er is sprake van een open communicatie binnen alle geledingen. Openheid schept een veilig klimaat en sterker nog: vertrouwen. Daardoor kan men elkaar op dingen aanspreken.

Het onderwijs

De CSB is een school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden onze leerlingen kansen om zich te ontwikkelen. Op dynamische wijze zorgen we dat onze leerlingen klaar zijn voor een eigentijdse en levendige maatschappij. Vanuit die gedachte vormen wij ons onderwijs.

We leven in een dynamische tijd. Jongeren verlangen van ons eigentijds onderwijs. Onderwijs dat prikkelt en uitdaagt en echt iets van je verwacht, dat aansluit op hun eigen manieren van leren en dat krachtig ondersteund wordt door de informatie- en communicatietechnologie die ze buiten het onderwijs dagelijks zelf gebruiken. Onderwijs dat is toegespitst op hun kennisbehoefte en capaciteiten en dat tegelijkertijd betekenisvol is. Het onderwijs op onze school speelt op die ontwikkelingen in om haar maatschappelijke taken te kunnen blijven vervullen: de zorg voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden en van culturele vorming.