Terug naar overzicht Download als PDF

Edith Stein College

    Locaties
  • Louis Couperusplein 33, 2514 HP | Den Haag
    Niveau's
  • mavo - havo - vwo

Louis Couperusplein 33 Den Haag

Vmbo-t, havo, vwo

 

Algemeen

Het Edith Stein College is een school waarin niet zwart-wit wordt gedacht en die een kleurrijke opleiding biedt. We verzorgen onderwijs aan twaalf tot achttienjarigen, aan doorzetters en twijfelaars, aan leerlingen die graag leren, maar ook aan leerlingen die leren niet makkelijk vinden. Wij willen al die leerlingen in staat stellen zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Het team bestaat uit ongeveer 100 personen, van jong tot oud, van beginnend tot ervaren, maar in ieder geval met een hart voor goed onderwijs.

Edith Stein College maakt deel uit van Lucas Onderwijs, een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs. Momenteel vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio’s voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Over docentschap

Als docent sta je niet alleen voor de klas op het Edith Stein College. Je bent verantwoordelijk voor het onderwijzen van leerlingen in jouw vakgebied. Naast je primaire lestaken die vaak de meeste tijd in beslag nemen, heb je ook een aantal secundaire taken zoals individuele begeleiding van leerlingen, administratie (cijfers, aanwezigheid etc.), vergaderingen bijwonen en sectieoverleg. Het surveilleren bij lessen of proefwerken en het deelnemen aan eventuele buitenschoolse activiteiten zoals excursies hoort ook bij je takenpakket. Docenten op het Edith Stein College zijn ‘urban educators’ die met een bepaald spelgevoel onze leerlingen begeleiden bij de beklimming van de schoolladder.

Meer informatie

Website van het Edith Stein College