Johan de Witt scholengroep

Den Haag

vmbo vwo ISK havo

Trainees op deze school

Annelie de Graaf
Roos Lingbeek
Felix Kok
Rick Berends

Over Johan de Witt scholengroep

Excellent onderwijs in de grootstedelijke context
quote

Algemeen

Midden in het hart van Den Haag staat de Johan de Witt Scholengroep. In de populatie van de school is de superdiversiteit van de stad Den Haag weerspiegeld. Alle afdelingen zijn door de inspectie van het onderwijs als goed gewaardeerd en de school is benoemd tot ‘excellente school’. Iedereen op het Johan de Witt werkt hard om een goede basis te leggen voor de toekomst voor ieder van onze leerlingen.

Organisatie en locaties

De Johan de Witt Scholengroep is een school voor openbaar voortgezet onderwijs op zes locaties in voornamelijk het hart van Den Haag. Wij bieden alle opleidingen binnen het VO: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo, gymnasium, praktijkonderwijs, entree en ISK. Sinds januari 2022 zijn wij ook kandidaatschool voor het Middle Years Programme (MYP) van het International Baccalaureate (IB). Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting VO Haaglanden.

Op locatie Zusterstraat wordt gymnasium, vwo, havo, mavo, vmbo-kader en -basis en het MYP aangeboden. Praktijkonderwijs, vmbo-basis en voorbereiding voor entree- onderwijs vindt u op de locatie aan de Capadosestraat. Op locatie Hooftskade wordt vmbo-kader en – basis en entree-onderwijs aangeboden. Het onderwijs aan nieuwkomers (ISK) wordt op locaties Glasblazerslaan en Vermeerstraat verzorgd. Voor Oekraïense leerlingen wordt er onderwijs verzorgd op de locatie Helena van Doeverenplantsoen.

Wie we zijn

Ambitieus en gericht op ontwikkeling

Johan de Witt biedt goed onderwijs. Om kwaliteit te blijven bieden zijn we op het Johan de Witt altijd in ontwikkeling. We stellen hoge eisen aan en hebben hoge verwachtingen van elke Johan de Witt’er, leerlingen én personeel. De competenties en de inzet van ons onderwijspersoneel zijn bepalend voor het succes van onze leerlingen. Daarom zetten we in op een leven lang leren en draait het bij ons op school niet alleen om het leren van onze leerlingen, maar ook om het leren van ons personeel.

Betrokken & verbonden

We doen er alles aan om de leerling te laten slagen en succesvol te laten zijn. Hiervoor is betrokkenheid en verbondenheid nodig van leerlingen, personeel en ouders. Samen zorgen we ervoor dat iedere Johan de Witt’er zich elke dag en ieder moment welkom en veilig voelt in een zo optimaal mogelijke leeromgeving. We handelen altijd in het belang van de leerling en zijn daarin volhardend, maar wijzen de leerling ook op de eigen verantwoordelijkheid. Dit vergt maatwerk waar het kan en nodig is. Het bieden van kansen en mogelijkheden, binnen vooraf gestelde grenzen, is hierbij een voorwaarde.

Eenheid in diversiteit

Onze school weerspiegelt de Haagse samenleving. Onze leerlingen en personeel hebben uiteenlopende achtergronden, voorkeuren, interesses en kwaliteiten. De rijkdom aan verschillen is onze kracht. Het Johan de Witt is met recht een minisamenleving waarin we van en met elkaar leren, om vervolgens met vertrouwen de buitenwereld tegemoet te kunnen treden. Op school behandelen we de ander, zoals we ook zelf behandeld willen worden, met respect en rekening houdend met elkaar.

Verkennen

Onderwijs gaat om meer dan kwalificatie. Ook persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke opdracht. Het is onze taak om leerlingen aan te sporen hun interesses en talent te ontdekken. We maken leerlingen wegwijs in het aanbod, reiken verschillende mogelijkheden aan en stimuleren nieuwsgierigheid om vervolgens te ondersteunen in het ontplooien van deze interesses en talenten. Vanzelfsprekend geldt ditzelfde voor het personeel.

Missie

De Johan de Witt Scholengroep biedt onderwijs, waardoor iedere leerling goed toegerust en met vertrouwen de weg in de samenleving kan vervolgen.

Dit onderwijs:

  • is van hoge kwaliteit
  • wordt verzorgd in een veilige en plezierige omgeving waarin we met elkaar leren en werken, met aandacht en respect voor elkaar
  • houdt rekening met verschillen
  • sluit aan bij ieders behoeften, interesses, prestaties en ambities
  • stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en draagt actief bij aan de (lokale) samenleving

Visie

Johan de Witt biedt uitstekend onderwijs

Op het Johan de Witt hebben we iedere leerling in beeld, werken we doelgericht en volgen we de ontwikkelingen en resultaten nauwgezet. Wij weten wat een goede les is en wat dat betekent voor het pedagogisch en didactisch handelen van iedere docent.

Johan de Witt maken we samen

Johan de Witt is een aantrekkelijke school voor leerlingen en medewerkers. Het is een fijne plek om te werken en leren. We zijn betrokken bij elkaar, werken samen en gaan de dialoog aan. Nieuwe collega’s en studenten begeleiden we goed, we nemen hen mee in de cultuur van Johan de Witt en staan open voor wat zij toevoegen. Wij laten zien waar we goed in zijn en blijven onszelf ontwikkelen. We zijn wendbaar en flexibel, en gaan uitdagingen met vertrouwen aan.

Johan de Witt staat midden in de wereld

De school staat midden in de rijke culturele, historische, sportieve en economische omgeving van Den Haag: de internationale stad van vrede en recht en het democratische hart van Nederland. Door ons netwerk kunnen leerlingen optimaal gebruikmaken van deze omgeving. Ze krijgen mogelijkheden om hun interesses en talenten te ontdekken en hun houding en vaardigheden actief te oefenen in de maatschappelijke context.

Onderwijs

Johan de Witt biedt in het eerste jaar reguliere klassen, kansklassen, heterogene klassen en het MYP. Afhankelijk van het advies van de basisschool kunnen leerlingen een keuze maken. In de bovenbouw vwo, havo en mavo worden de vier profielen aangeboden. In de afdelingen vmbo-basis en -kader biedt de school in de bovenbouw zeven profielen aan. De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwlettend gevolgd en de lesprogramma’s zijn helder. Elke lesperiode (4 per jaar) wordt afgesloten met een toetsweek. Er wordt gewerkt met studiewijzers, Cito VAS en RTTI/OMZA.

De lessen worden verzorgd in een modern ingerichte leeromgeving. Bewegen en sport nemen op onze school een belangrijke plaats in. Naast het vak LO bieden we een verbredend sportprogramma aan en er zijn er na schooltijd mogelijkheden om te sporten.

Op het Johan de Witt krijgt iedere leerling de kans kunst te ervaren op onze eigen Kunstcampus en bij de lokale culturele instellingen. De lessen worden verzorgd door docenten verbonden aan Haagse culturele instellingen. Voor alle disciplines zijn leerlijnen. Er zijn ook regelmatig (extra curriculaire) activiteiten buiten de school.

Johan de Witt is een brede buurtschool. Buiten de reguliere lestijden kan ook onderwijs worden gevolgd (onder andere op de zaterdag- en vakantieschool).

Opleiden van docenten

Het Johan de Witt zoekt professionals die zich volledig inzetten voor de jonge mensen aan wie het Johan de Witt onderwijs biedt. Om te leren omgaan met de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur, neemt het Johan de Witt deel aan het professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma ‘De Transformatieve School’.

We hebben een hechte en leuke personeelsgroep, waarin gezamenlijk heel hard wordt gewerkt. Werken op het Johan de Witt is uitdagend en intensief. Daarom krijgen nieuwe docenten bij ons altijd goede persoonlijke begeleiding in de vorm van een schoolopleider en intervisiegroepen.

Verder maakt het Johan de Witt deel uit van NOD Haaglanden, een opleidingsschool in de regio Den Haag. Dit netwerk van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden. Hierdoor hebben we veel ervaring met het opleiden van startende docenten. Het Johan de Witt investeert in haar medewerkers door uitgebreide opleidings- en professionaliseringsmogelijkheden te bieden.

Vakken die gegeven worden bij Johan de Witt scholengroep
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde DLichamelijke opvoedingBSMKunst: dansKunst: algemeenKunst: beeldendKunst: theaterLichamelijke opvoeding 2Maatschappijkunde

Johan de Witt scholengroep in beeld

Contactinformatie van Johan de Witt scholengroep

Naam Johan de Witt scholengroep
Email [email protected]
Telefoon (070) 31 20750
Website johandewittscholengroep.nl
Adres Zusterstraat 120
Plaats Den Haag
Postcode 2512 TP