Terug naar overzicht Download als PDF

Johan de Witt Scholengroep

    Locaties
  • Zusterstraat 120, 2512 TP | Den Haag
    Niveau's
  • praktijkonderwijs - vmbo (basis en kader) - mavo - havo - vwo - internationale schakelklas
    Foto's

vmbo basis/kader, mavo, havo, vwo, internationale schakelklas (ISK), praktijkonderwijs

2000 leerlingen

“Excellent onderwijs in de grootstedelijke context”

 

Heeft meerdere trainees opgeleid vanuit de vorige traineeships Eerst de klas en Onderwijstraineeship, die ook op dit moment nog werkzaam zijn op de school. Er werken meerdere trainees van dit jaar en vorige jaren.

 

Algemeen

Midden in het hart van Den Haag staat de Johan de Witt Scholengroep. In de populatie van de school is de superdiversiteit van de stad Den Haag weerspiegeld. Alle afdelingen zijn door de inspectie van het onderwijs als goed gewaardeerd en de school is benoemd tot ‘excellente school’. Iedereen op het Johan de Witt hard om een goede basis te leggen voor de toekomst voor ieder van onze leerlingen.

Missie

Op de Johan de Witt Scholengroep geloven we in eerlijke, gelijkwaardige kansen voor iedere jongere. Onze overtuiging is dat goed onderwijs hiervoor de basis vormt. Gelijkwaardig betekent niet hetzelfde als gelijk. Iedereen is uniek. Daarom streven wij naar het best passende onderwijs voor elk van onze leerlingen met daarbij altijd het hoogst haalbare niveau voor ogen. In een veilige en inspirerende omgeving. Op die manier kan iedere leerling zijn beste zelf worden en met een diploma van waarde de school verlaten om de volgende stap in de maatschappij te zetten.

Kwaliteit in alles wat we doen

De Johan de Witt Scholengroep staat voor kwaliteit. We zullen te allen tijde de kwaliteit waarborgen. Niet alleen van ons onderwijs, maar van de hele organisatie.

Betrokkenheid en verbondenheid

Johan de Witt’ers, zowel leerlingen als personeelsleden, zijn betrokken bij, en voelen zich verbonden met de school. Iedereen maakt deel uit van de organisatie en pakt zijn eigen rol. Zo nemen leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, begeleiden docenten de leerlingen hierbij en zorgen de ondersteunende diensten ervoor dat aan de benodigde randvoorwaarden wordt voldaan. Samen zorgen we voor een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor onze leerlingen.

Wederzijds respect voor elkaar

De Johan de Witt Scholengroep staat in het centrum van Den Haag. Een grote stad met een enorme verscheidenheid aan culturen, opvattingen, levensovertuigingen en achtergronden. Vanzelfsprekend is de doelgroep van Johan de Witt een afspiegeling hiervan. Zowel leerlingen als personeel houden rekening met, en respecteren deze diversiteit.

Plezier

Een aanzienlijk deel van de tijd van onze leerlingen wordt doorgebracht op school. Net zoals die van onze medewerkers. Dan is het van belang dat deze tijd als leuk wordt ervaren en er naast hard werken ook plezier gemaakt wordt. Dit draagt bij aan de motivatie en het uiteindelijke resultaat.

Onderwijs

Johan de Witt biedt in het eerste jaar kansklassen. Afhankelijk van het advies van de basisschool komen leerlingen in een vwo/havo, havo/mavo, mavo/kader of kader/basis kansklas. In de bovenbouw vwo, havo en mavo worden de vier profielen aangeboden. In de afdelingen vmbo-basis en -kader biedt de school in de bovenbouw zeven profielen aan.

De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwlettend gevolgd en de lesprogramma’s zijn helder. Elke lesperiode (4 per jaar) wordt afgesloten met een toetsweek. Er wordt gewerkt met studiewijzers, Cito VAS en RTTI/OMZA.

De lessen worden verzorgd in een modern ingerichte leeromgeving. Bewegen en sport nemen op onze school een belangrijke plaats in. Naast het vak LO bieden we een verbredend sportprogramma aan en er zijn er na schooltijd mogelijkheden om te sporten.

Op het Johan de Witt krijgt iedere leerling de kans kunst te ervaren op onze eigen Kunstcampus en bij de lokale culturele instellingen. De lessen worden verzorgd door docenten verbonden aan Haagse culturele instellingen. Voor alle disciplines zijn leerlijnen.

Er zijn regelmatig (extra curriculaire) activiteiten buiten de school. Johan de Witt is een brede buurtschool. Buiten de reguliere lestijden kan ook onderwijs worden gevolgd (onder andere op de zaterdag- en vakantieschool).