Terug naar overzicht Download als PDF

Joke Smit College

  Locaties
 • Reijnier Vinkeleskade 62 | Amsterdam
  Foto's

Mavo, havo, vwo

“Een fijne school waar doorzetters slagen”

 

Heeft veel ervaring met het opleiden van trainees en er zijn redelijk veel oud-trainees vanuit de vorige traineeships Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship werkzaam op deze school. Drie trainees van Trainees in onderwijs groep 2018 werken momenteel op het Joke Smit College (een voor geschiedenis, twee voor Nederlands en een voor wiskunde).

Algemeen

Het Joke Smit College is een school voor volwassenen met mavo (vmbo-tl), havo en vwo (ook wel vavo genoemd). Je kunt je op het Joke Smit College inschrijven per vak of je kunt een compleet diploma halen.

Het Joke Smit College biedt kansen aan mensen die hun opleiding willen afmaken, of die verder willen leren, bijvoorbeeld:

 • gezakten
 • opstromers van mavo (vmbo-tl) naar havo, of van havo naar vwo
 • herprofileerders, zij die enkele vakken volgen met het oog op een vervolgstudie

Het Joke Smit College staat voor een fijne school waar doorzetters slagen. Het hele team zet zich hiervoor in. Op de school worden leerlingen gestimuleerd om hun nieuwsgierigheid te volgen. Vanuit vertrouwen, persoonlijk contact en wederzijds respect werken we aan een veilig leerklimaat waarin groei centraal staat. Zo draagt de school bij aan integratie, emancipatie en participatie.

Het onderwijs

Wat is kenmerkend voor het Joke Smit College?

 • Je kunt per vak examen doen
 • Je rondt elk vak af met een eindcijfer of certificaat
 • Je kunt eindcijfers of certificaten inwisselen voor een diploma, ook als ze behaald zijn in het regulier onderwijs (heb je een of meer klassieke talen afgerond, kun je bij ons ook een gymnasiumdiploma halen)
 • Je kunt kiezen uit een zeer breed vakkenaanbod, zo ook uit de vakken Spaans, filosofie, M&O, informatica, tekenen en muziek
 • Je krijgt individuele gesprekken met een mentor
 • Je kunt voor sommige vakken gratis bijles volgen
 • Je kunt bij onze decanen terecht voor oriëntatie op vervolgstudie of loopbaan
 • Je kunt voor vragen, extra begeleiding en faalangstreductietraining terecht bij de leerlingbegeleiding en de schoolmaatschappelijk werker.
 • Je kunt je profielwerkstuk doen via speciale projecten, bijvoorbeeld door een excursie of het volgen van een themagroep

Website van het Joke Smit College

Lees ook het interview met Wilma de Vries, rector van het Joke Smit College, waarin ze vertelt waarom het traineeship een boost is voor je carrière en welke kansen er liggen om jezelf ook buiten het onderwijs verder te ontplooien.

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen