Koning Willem II College

Tilburg

vwo havo vmbo-tl

Over Koning Willem II College

Waarin ben jij koning?
quote

Algemeen

Het Koning Willem II College is een openbare school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. In een prettige en overzichtelijke leeromgeving stimuleren we de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

We zijn er trots op dat veel leerlingen op een hoger niveau een diploma behalen dan vóór de brugklas voorspeld was. Onze leerlingen krijgen volop kansen zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren.

Het Koning Willem II College biedt naast het reguliere gymnasium, atheneum, havo en mavo ook ruimte aan leerlingen met extra talent of interesse voor theater, kunst, ict, sport en wetenschap.

Alle brugklassers kunnen naast het reguliere lesprogramma kiezen voor één van de plusprofielen. De vwo-leerlingen volgen bovendien het vak wetenschap. We zijn Topsport Talentschool en DaMu-school. Dat betekent dat we bijzondere faciliteiten mogen bieden aan topsporters en dansleerlingen. Omdat we kansen bieden aan toptalenten vinden wij het vanzelfsprekend om maatwerk te leveren.

De school streeft ernaar voor iedereen een krachtige leeromgeving te creëren. We willen dat iedere leerling bij ons op school het antwoord vindt op de vraag “Waarin ben jij koning?”

Organisatie en locaties

Het Koning Willem II College maakt samen met het Beatrix College deel uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Vanaf augustus 2023 gaan we het onderwijs verzorgen in het nieuwe gebouw aan de Tatraweg in Tilburg.

Missie

Op het Koning Willem II College bieden we elke leerling de kans zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon die in staat is verantwoorde keuzes te maken en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij willen dat elke leerling na het behalen van het diploma antwoord kan geven op onze centrale vraag: Waarin ben ik Koning?

Onderwijs

Wij staan voor openbaar onderwijs, wat betekent dat we open staan voor iedereen en dat we recht doen aan verschillen tussen mensen. Respectvol omgaan met jezelf, de ander en de omgeving vinden we vanzelfsprekend.

Als scholengemeenschap zoeken we verbinding met onze omgeving. Betrokken, gekwalificeerde en lerende docenten inspireren onze leerlingen en dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren onze leerlingen om hun passie te volgen, hun talenten te ontdekken en daarin te excelleren. We dagen leerlingen uit om hun mogelijkheden zo breed mogelijk te onderzoeken. Het leren vindt plaats binnen afdelingen met elk een eigen karakter. Bij ons word je gezien en ben je geen nummer.

Opleiden van docenten

Binnen het opleiden van leraren staat centraal eigenaarschap. Dit betekent concreet dat binnen de visie, missie en mogelijkheden van de school, eigen stuurmanschap centraal komt te staan. Afhankelijk van je eigen kennis, vaardigheden en attitude vindt opleiden en begeleiden plaats op maat. Wij streven naar collega’s die zelfsturend zijn en een nieuwe/aanvullende bijdrage kunnen gaan leveren tot onderwijs passend in de tijd.

Vakken die gegeven worden bij Koning Willem II College
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenBSMKunst: dansKunst: dramaLichamelijke opvoeding 2Wetenschap

Contactinformatie van Koning Willem II College

Naam Koning Willem II College
Email [email protected]
Telefoon (013) 54 36631
Website willem2.nl
Adres Tatraweg 80
Plaats Tilburg
Postcode 5022 DS