Terug naar overzicht Download als PDF

Koning Willem II College

    Locaties
  • Tatraweg 80 | Tilburg
    Foto's

mavo, havo, vwo

1500 leerlingen

“Waarin ben jij koning?”

 

 

Heeft aankomend jaar een trainee.

Algemeen

Het Koning Willem II College is een openbare school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. In een prettige en overzichtelijke leeromgeving stimuleren we de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

We zijn er trots op dat veel leerlingen op een hoger niveau een diploma behalen dan vóór de brugklas voorspeld was. Onze leerlingen krijgen volop kansen zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren.

Het Koning Willem II College biedt naast het reguliere gymnasium, atheneum, havo en mavo ook ruimte aan leerlingen met extra talent of interesse voor theater, kunst, ict, sport en wetenschap.

Alle brugklassers kunnen naast het reguliere lesprogramma kiezen voor één van de plusprofielen. De vwo-leerlingen volgen bovendien het vak wetenschap. We zijn Topsport Talentschool en DaMu-school. Dat betekent dat we bijzondere faciliteiten mogen bieden aan topsporters en dansleerlingen. Omdat we kansen bieden aan toptalenten vinden wij het vanzelfsprekend om maatwerk te leveren.

De school streeft ernaar voor iedereen een krachtige leeromgeving te creëren. We willen dat iedere leerling bij ons op school het antwoord vindt op de vraag “Waarin ben jij koning?”

Missie

Op het Koning Willem II College bieden we elke leerling de kans zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon die in staat is verantwoorde keuzes te maken en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij willen dat elke leerling na het behalen van het diploma antwoord kan geven op onze centrale vraag: Waarin ben ik Koning?

Onderwijs

Wij staan voor openbaar onderwijs, wat betekent dat we open staan voor iedereen en dat we recht doen aan verschillen tussen mensen. Respectvol omgaan met jezelf, de ander en de omgeving vinden we vanzelfsprekend.

Als scholengemeenschap zoeken we verbinding met onze omgeving. Betrokken, gekwalificeerde en lerende docenten inspireren onze leerlingen en dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren onze leerlingen om hun passie te volgen, hun talenten te ontdekken en daarin te excelleren. We dagen leerlingen uit om hun mogelijkheden zo breed mogelijk te onderzoeken. Het leren vindt plaats binnen afdelingen met elk een eigen karakter. Bij ons word je gezien en ben je geen nummer.