Mendelcollege

Haarlem

vwo tweetalig havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Adriaan van der Tang

Over Mendelcollege

Onderweg naar wendbaar én weerbaar
quote

Algemeen

Het Mendelcollege is een interconfessionele (rk en pc) school voor tweetalig onderwijs, gymnasium, atheneum, havo en mavo met ruim 1700 leerlingen in Haarlem-Noord.

Visie

Het Mendelcollege is een school voor kwaliteit, een gedegen school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. We helpen je op weg om te ontdekken waar je talenten liggen. We bieden je kansen binnen en buiten het lesprogramma om je talenten te ontwikkelen. Op het gebied van internationalisering, sport, kunst, bèta, robotica en debatteren. Onze betrokken en deskundige docenten begeleiden je waar nodig, zodat je in de toekomst je eigen weg kunt bewandelen.

Onderwijs

Van mens tot mede-mens
Onze school heeft een aanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. We streven goed onderwijs na, zodat kennis en vaardigheden je helpen verantwoordelijk te zijn voor jezelf en de wereld om je heen. Om van mens tot mede-mens te worden.
Het Mendelcollege is ruim zestig jaar geleden opgericht door de paters Augustijnen. In de lijn van Augustinus staan zij voor onderwijs met een warm hart en een koel hoofd. Van mens tot mede-mens gaat over oprechte interesse in elkaar. Tussen docent en leerling en leerlingen onderling. We realiseren ons dat we vooral van elkaar kunnen leren. Dat kan alleen bij oprechte interesse voor elkaar. We willen je de kans geven de wereld te ontdekken, je talent te tonen en te ontwikkelen.

Gregor Mendel
De naamgever van onze school, de Augustijner monnik Gregor Mendel (1822-1884), had zo’n nieuwsgierige instelling. Hij kweekte en kruiste in de kloostertuin duizenden erwtenplanten om de erfelijkheidswetten te doorgronden.

Al meer dan vijfenzestig jaar
Het Mendelcollege is in 1953 begonnen als katholieke jongensschool en werd al snel een school voor jongens en meisjes. Tot de fusie in 1993 was het Mendelcollege een school voor gymnasium, atheneum en havo. In 1993 werd het Mendelcollege een interconfessionele school (rooms-katholiek en protestants-christelijk) voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Op het gymnasium, atheneum en havo kan ook voor Engelstalig onderwijs gekozen worden (tweetalig onderwijs).

Opleiden van docenten

Werken op een nieuwe school is voor onervaren én ervaren docenten een grote uitdaging. Een nieuwe werkomgeving brengt echter ook onbekendheid met zich mee. Op het Mendelcollege doen we er veel aan om nieuwe docenten en studenten snel vertrouwd te laten worden met de cultuur van de school.

In de week voor de aanvang van het schooljaar wordt een introductiedag georganiseerd, waarin alle nieuwe collega’s (docenten en studenten) kennis maken met het onderwijs op het Mendelcollege en elkaar. Naast deze dag zijn er in de loop van het schooljaar bijeenkomsten, waarin praktische zaken en het docentschap centraal staan. Uiteraard is er bij deze bijeenkomsten voldoende gelegenheid om in de klas opgedane ervaringen uit te wisselen.

Alle nieuwe docenten en studenten krijgen een werkplekbegeleider toegewezen, die hen begeleidt in het professionaliseren van hun docentschap en kan ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. Er vinden periodiek individuele begeleidingsgesprekken en lesbezoeken plaats.
Binnen de vaksectie vindt de vakinhoudelijke begeleiding plaats; een specifieke vakcollega is daarbij het aanspreekpunt voor de nieuwe collega.

De begeleiding van nieuwe docenten en studenten op het Mendelcollege voorziet op deze wijze in de behoefte van de nieuwe collega’s. Indien gewenst is ook in het tweede schooljaar begeleiding mogelijk.

Docenten die net in het bezit zijn van hun onderwijsbevoegdheid nemen deel aan een speciaal project voor beginnende, startende leraren. Dit houdt in dat er twee keer per jaar volgens een speciale methode extra geobserveerd wordt tijdens de les, waarna altijd een nabespreking plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan extra cursussen of workshops.

Vakken die gegeven worden bij Mendelcollege
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVKlassieke talenLevensbeschouwingWiskunde AWiskunde BWiskunde CLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenNLTLichamelijke opvoeding 2

Mendelcollege in beeld

Contactinformatie van Mendelcollege

Naam Mendelcollege
Email [email protected]
Telefoon (023) 52 58421
Website mendelcollege.nl
Adres Pim Mulierlaan 4
Plaats Haarlem
Postcode 2024 BT