Terug naar overzicht Download als PDF

Mendel College

    Locaties
  • Pim Mulierlaan 4 | Haarlem
    Foto's

mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs

 

Deze school heeft nog geen trainees

 

Het Mendelcollege is een school voor kwaliteit, een gedegen school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. We helpen je op weg om te ontdekken waar je talenten liggen. We bieden je kansen binnen en buiten het lesprogramma om je talenten te ontwikkelen. Op het gebied van internationalisering, sport, kunst, bèta, robotica en debatteren. Onze betrokken en deskundige docenten begeleiden je waar nodig, zodat je in de toekomst je eigen weg kunt bewandelen.

Onze school heeft een aanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. We streven goed onderwijs na, zodat kennis en vaardigheden je helpen verantwoordelijk te zijn voor jezelf en de wereld om je heen. Om van mens tot mede-mens te worden.
Het Mendelcollege is ruim zestig jaar geleden opgericht door de paters Augustijnen. In de lijn van Augustinus staan zij voor onderwijs met een warm hart en een koel hoofd. Van mens tot mede-mens gaat over oprechte interesse in elkaar. Tussen docent en leerling en leerlingen onderling. We realiseren ons dat we vooral van elkaar kunnen leren. Dat kan alleen bij oprechte interesse voor elkaar. We willen je de kans geven de wereld te ontdekken, je talent te tonen en te ontwikkelen.

 

Website van het Mendel College

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, Leven, Technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding (LO) | Levensbeschouwing | Maatschappijleer | L.O.2