Metameer

Stevensbeek

vmbo vwo tweetalig havo

Trainees op deze school

Noraini Schipper

Over Metameer

Bouw wie je bent
quote

Waar wij voor staan

Metameer is een krachtige regionale leergemeenschap voor voortgezet onderwijs. Het stimuleren van brede ontwikkeling staat centraal. Hierbij is het bewust inzetten van talenten essentieel. Zo willen we een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. Met de focus op aandacht, kwaliteit en innovatie realiseren we een grote variatie aan opleidingen en een passende leeromgeving.

Waar wij voor gaan

Metameer gaat voor brede vorming in een krachtige regionale school, zodat leerlingen:

  • zich bewust zijn van hun persoonlijke kwaliteiten en interesses, om zo – individueel en samen – sturing te kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling;
  • de mogelijkheid krijgen om nu en in de toekomst een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij;
  • op een passend niveau een diploma halen en een goede vervolgkeuze maken.

Onze ambities voor de komende jaren

  • het stimuleren van zelfverantwoordelijk leren
  • het verstevigen van onze lerende organisatie
  • het intensiveren van partnerschappen.

Individuele én gemeenschappelijke leertrajecten

Het ene moment beantwoorden onze leertrajecten aan de eigen, authentieke talenten en leerbehoefte van de leerlingen; het andere moment komen ze tot stand in de dynamiek van de groep. Zo leren we van en met elkaar. Docenten en onderwijsassistenten zijn in voldoende mate pedagogisch en didactisch toegerust om deze processen te sturen en te begeleiden. Dit vraagt om een open leerhouding van iedereen, een flexibel onderwijsaanbod en een flexibele onderwijsorganisatie.

Metameer staat midden in de samenleving

Effectief burgerschap ontstaat in de wisselwerking met die samenleving. Daarom gaan we onze partnerschappen met regionale organisaties intensiveren. Zo maken we – in het binnen- én buitenschools leren – loopbaanleren concreet.

Maar, de wereld is groter dan onze directe omgeving. Daarom kijkt Metameer over landsgrenzen heen; onze school denkt en handelt internationaal. Dat uit zich in ons tweetalig onderwijs, maar ook in de uitwisselingen met leerlingen van scholen in andere Europese landen.

Vakken die gegeven worden bij Metameer
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenHandvaardigheidProgrammeren, installeren en energieRekenenTechniekTechnologie en toepassingZorg en welzijnMaatschappijkunde

Contactinformatie van Metameer

Naam Metameer
Email [email protected]
Telefoon (048) 53 81600
Website metameer.nl
Adres Stevensbeekseweg 8
Plaats Stevensbeek
Postcode 5844 AB