Terug naar overzicht Download als PDF

Metameer

    Locaties
  • Stevensbeekseweg 8a | Stevensbeek
    Foto's

vmbo, mavo, havo, vwo, tweetalig havo/vwo en tweetalig vwo

 

Deze school heeft nog geen trainees

 

Metameer is een brede school met individuele aandacht voor leerlingen. We bieden onderdak aan leerlingen van lwoo-, vmbo-, mavo-, havo- en vwo-niveau. Hierdoor kunnen alle leerlingen onderwijs volgen op het voor hen juiste niveau. Ook kunnen leerlingen gemakkelijk doorstromen naar een ander niveau, zonder dat ze daarvoor de school hoeven te verlaten.

Metameer is een krachtige regionale leergemeenschap voor voort -gezet onderwijs. Het stimuleren van brede ontwikkeling staat centraal. Hierbij is het bewust inzetten van talenten essentieel. Zo willen we een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. Met de focus op aandacht, kwaliteit en innovatie realiseren we een grote variatie aan opleidingen en een passende leeromgeving.

Wij zorgen voor een veilige, toegankelijke leefomgeving, waarin alle leerlingen individueel aandacht krijgen. Dit doen we door een goed opgezet begeleidingsysteem en een leerlingvriendelijke benadering. Ons professionele personeel stelt de leerling centraal op een uitnodigende, activerende en uitdagende manier. Ons doel is om leerlingen inzicht te geven in hun mogelijkheden. Leerlingen kunnen zo makkelijker een vervolgopleiding kiezen en zich goed voorbereiden op de maatschappij.

Metameer is een streekschool met een open, katholiek karakter. Onze deuren staan open voor alle leerlingen; we hebben respect voor ieders levensbeschouwelijke opvatting.

Website van het Metameer

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Kunst: beeldend/tekenen| CKV/Kunstgeschiedenis | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen