NOVA College

Amstelveen

vwo havo vmbo-tl

Over NOVA College

Algemeen

Het vavo binnen het Nova Collega biedt opleidingen Mavo en Havo en Vwo aan op drie locaties in Hoofddorp, Haarlem en Amstelveen, Hierdoor behouden we een kleinschalig karakter met relatief veel lesgroepen met lagere studentenaantallen. Er is daardoor veel aandacht voor de individuele student. De collega’s in onze onderwijsteams zijn hoogopgeleid, toegewijd en ervaren. Ze hebben een expliciete focus op het persoonlijk contact maken en goed in de relatie blijven met de studenten, zodat ze maximaal kunnen stimuleren in het ontwikkelen van eigenaarschap van de student bij het eigen leertraject en maximaal ondersteunen wanneer de omstandigheden daar om vragen. Onderwijsteams werken aan een continue ontwikkeling van hoogwaardig onderwijs.

De kernwaarden van het Nova College zijn:

  • Aandacht voor het individu
  • Een veilige leer- en werkomgeving
  • Een gevoel van ‘er mogen zijn’ en ‘je doet er toe’
  • Heldere afspraken

Naast deze kernwaarden staat innovatie hoog op de agenda. De school biedt kansen aan mensen die hun opleiding willen afmaken, of die verder willen leren. Dit
betreft bijvoorbeeld gezakten, opstromers van Mavo naar Havo, of van Havo naar Vwo en herprofileerders. Deze laatste groep volgt enkele vakken met het oog
op een vervolgstudie. Ook volgen studenten bij ons onderwijs in vakken op verschillende niveaus. En we zijn er voor die jongvolwassenen, die het in de prive-omgeving moeilijk hebben of hebben gehad, door ziekte extra tijd nodig hebben en/of om extra ondersteuning bij het leren vragen. Voor iedereen wordt tijdens de intakegesprekken aandacht
besteed aan alle relevante en persoonlijke omstandigheden, om van daaruit een passend en kansrijk onderwijsleertraject aan te bieden. Onze studenten zijn minimaal 16 jaar en de gemiddelde leeftijd van alle studenten op onze drie locaties is 19+.We werken dus met jong-volwassenen. Alle studenten doen in een of meerdere vakken eindexamen.

Het schooljaar is dus een examenjaar. Dat vraagt van een ieder een heel gerichte focus en studiehouding. Waar nodig sturen we bij, wanneer nodig grijpen we in. Er is dus een belangrijke taak voor de mentor weggelegd.

Het onderwijs

Groeien staat voorop bij het Nova College. Daarvoor worden nieuwe inzichten in didactiek, communicatie en technologie toegepast in het onderwijs en wordt voor persoonlijke begeleiding gekozen. Zo zorgen ze op het Nova College voor onderwijs van goede kwaliteit dat optimaal aansluit bij de beroepspraktijk.

Missie

Wij willen een school zijn waar studenten optimaal persoonlijke aandacht krijgen. Waar regels gelden, waar het veilig is en waar je je thuis voelt. Daar doet het Nova College haar best voor, omdat we ervan overtuigd zijn dat we dan die school kunnen zijn waar studenten zich kunnen ontwikkelen. Hun droom kunnen waarmaken en zichzelf kunnen uitdagen.

Vakken die gegeven worden bij NOVA College
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CKunst: beeldend/tekenen

NOVA College in beeld

Contactinformatie van NOVA College

Naam NOVA College
Email [email protected]
Telefoon (023) 53 04400
Website novacollege.nl
Adres Doctor Willem Dreesweg 6
Plaats Amstelveen
Postcode 1185 VB