Terug naar overzicht Download als PDF

Nova College

  Locaties
 • Dr. Willem Dreesweg 6 | Amstelveen
 • Laurens Baecklaan 23 | Beverwijk
 • Tetterodestraat 109 | Haarlem
 • Paxlaan 26 | Hoofddorp
  Foto's

mavo, havo, vwo

 

Deze school heeft geen ervaring met het opleiden van trainees.

 

Algemeen

Bij het Nova College volgen leerlingen de bovenbouw mavo/vmbo-t, havo of vwo in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

De kernwaarden van het Nova College zijn: aandacht, veilig, thuis en regels.

Naast deze kernwaarden staat innovatie hoog op de agenda. Het Nova College Vavo en Educatie is een school voor volwassenen waar onderwijs wordt aangeboden op alle niveaus van het VO. Studenten kunnen zich inschrijven per vak of een compleet diploma halen.

De school biedt kansen aan mensen die hun opleiding willen afmaken, of die verder willen leren. Dit betreft bijvoorbeeld gezakten, opstromers van mavo (vmbo-tl) naar havo, of van havo naar vwo en herprofileerders. Deze laatste groep volgt enkele vakken met het oog op een vervolgstudie.
In Amstelveen hebben wij een Internationale Schakelklas. Ook bieden wij onderwijs in NT2 en voor laaggeletterden. Eveneens is ondersteuning in talen en rekenen voor zowel het mbo als Vavo de verantwoordelijkheid binnen dit domein. Het Nova College wil studenten helpen hun talenten te ontwikkelen en benutten en biedt door middel van maatwerk (extra) kansen. Onderwijsteams werken aan een continue ontwikkeling van hoogwaardig onderwijs.
Het Nova College als exameninstituut streeft naar de mogelijkheid om 24/7 onderwijs te volgen. Dit onderwijs is zowel thuis als in onze gebouwen beschikbaar; instroom is dan op elke dag van het jaar mogelijk.

Hoewel de gemiddelde leeftijd op het Vavo 19 jaar is, zijn er vele uitdagingen zowel op het terrein van de begeleiding als op het gebied van didactiek en examinering. We hebben veel ervaring met de begeleiding van stagiairs en werken samen met ICLON, Radboud Universiteit, de VU en de HvA. Diverse stagiairs zijn inmiddels bij ons werkzaam als docent. Op elke locatie is een schoolopleider aanwezig en ook zijn de secties gewend nieuwe collega’s te ondersteunen.

Het Nova College Vavo en Educatie heeft locaties in Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en Beverwijk.

Het onderwijs

Op het Nova College kunnen leerlingen een diploma behalen:

 • in het tempo dat bij hen past
 • een volledig diploma of losse vakken
 • in Amstelveen, Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp

Persoonlijke begeleiding

Groeien staat voorop bij het Nova College. Daarvoor worden nieuwe inzichten in didactiek, communicatie en technologie toegepast in het onderwijs en wordt voor persoonlijke begeleiding gekozen. Zo zorgen ze op het Nova College voor onderwijs van goede kwaliteit dat optimaal aansluit bij de beroepspraktijk.

Missie

Belangrijk vindt het Nova College het om een school te zijn waar studenten persoonlijke aandacht krijgen. Waar regels gelden, waar het veilig is en waar je je thuis voelt. Daar doet het Nova College haar best voor, omdat we ervan overtuigd zijn dat we dan die school kunnen zijn waar studenten zich kunnen ontwikkelen. Hun droom kunnen waarmaken, zichzelf kunnen uitdagen te worden wie ze zijn. In hun vak en persoonlijk.

 • Daarom stellen zij zichzelf deze speerpunten:
  Verwachting studenten voorop
  Onderwijsproces leidend
  Lerende organisatie
  Excellente dienstverlening
  In- en externe betrokkenheid

Ambities voor 2018 van het Nova College zijn:
Uit de laatste JOB-monitor is gebleken dat het Nova College de meest tevreden studenten van de Randstad heeft en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Een andere ambitie is dat we landelijk de grootste werkzekerheid voor onze studenten willen bieden.

Website van Nova College 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Kunst: beeldend/tekenen| CKV/Kunstgeschiedenis | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen