Terug naar overzicht Download als PDF

Revius Lyceum

    Locaties
  • Driebergsestraatweg 6C, 3941 ZX | Doorn
    Niveau's
  • mavo - havo - (tweetalig) vwo - (tweetalig) gymnasium
    Foto's

Mavo, havo, (tto) vwo,  (tto) gymnasium

1560

“Van betekenis voor jou”

 

Heeft meerdere trainees opgeleid vanuit de vorige traineeships Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship. Heeft aankomend jaar ook een trainee.

Algemeen

Het Revius Lyceum in Doorn is een school voor mavo, havo, Nederlandstalig atheneum, Nederlandstalig gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium.

Missie
Op het Revius Lyceum wilt men dat leerlingen én medewerkers voelen dat ze ertoe doen. In een veilige omgeving ontdekken ze wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze van betekenis voor een ander en onze omgeving zijn. Door uitdagende activiteiten binnen en buiten de les bieden ze kennis en vaardigheden aan. Daarnaast stimuleren ze elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. En niet onbelangrijk: ze werken en leren ook om plezier te hebben!

Iedereen is welkom op de open christelijke school. Respect voor de ander en openheid naar elkaar zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Dit vertaalt zich ook in de relatie met de ouders: zij zijn een onmisbare partner in het ontwikkelproces van hun kind.

Het onderwijs

In de visie op leren van deze school staan drie kernwaarden centraal:
Aandacht
Ambitie
Actief leren

Aandacht, wij zien elk kind

Wij zorgen voor een leerklimaat waarin leerlingen zich veilig voelen.
Wij dagen elke leerling uit zo veel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
Wij bieden waar mogelijk maatwerk (passend onderwijs) om leren mogelijk te maken.

Ambitie, wij dagen de leerling sociaal én cognitief uit

Wij laten leerlingen nadenken over de wereldreligies, over ‘of’ en ‘wat’ je gelooft en willen hiermee bijdragen aan het vergroten van de verdraagzaamheid voor elkaar binnen onze maatschappij. Wij stimuleren, bijvoorbeeld tijdens onze dagopeningen, leerlingen na te denken over zichzelf, hun kwaliteiten en hun bijdrage aan de maatschappij.
Wij helpen leerlingen bij het behalen van optimale resultaten. Gezien hun goede bagage is ons streven dat Revianen op hun eindexamen boven het landelijk gemiddelde scoren.

Actief leren, wij vragen de leerling om actief mee te doen

Onze lessen zijn leerdoelgericht, ordelijk en vragen om een actieve betrokkenheid van de leerlingen.
Wij differentiëren tijdens de les en dagen leerlingen uit om de activiteiten te kiezen die bij hen passen. Wij zorgen voor een taal- en mediarijke leeromgeving. Ook na schooltijd nemen leerlingen deel aan leerzame activiteiten voor (en door) leerlingen.
Ons onderwijs verbreedt de blik op de wereld. Het Revius Lyceum zoekt actief naar partnerschap met ouders, onderwijs- en andere instellingen en bedrijven om de leeractiviteiten vorm te geven.