Terug naar overzicht Download als PDF

Stanislascollege | Westplantsoen

    Locaties
  • Westplantsoen 71 | Delft
    Foto's

havo, atheneum, gymnasium

1800 leerlingen

Een wereld vol mogelijkheden

 

Heeft aankomend jaar een trainee.

Algemeen

Het Stanislascollege Westplantsoen (SCW) is een school voor voortgezet onderwijs met een afdeling havo, atheneum en gymnasium. De school is in 1948 gesticht door de paters jezuïeten in Delft. Het Stanislas is een school met eigentijds onderwijs en een inspirerende traditie. 

Missie

In ons onderwijs staan reflectie op eigen ontwikkeling, groei die zowel gericht is op zelfontplooiing als op het welzijn van anderen, en het leveren van een waardevolle bijdrage centraal. Deze waarden, die vandaag de dag nog altijd zeer actueel zijn, komen voort uit de Ignatiaanse Pedagogiek, vernoemd naar Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van de Jezuïetenorde.  

Onderwijs

Het Stanislascollege Westplantsoen is een school met een zeer breed aanbod. Het leren staat in het teken van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, die reflecteert op zijn eigen leerproces en actief meewerkt aan het ontdekken en ontwikkelen van zijn mogelijkheden. 

De medewerkers dragen zorg voor een stimulerende en innovatieve leeromgeving. We leren en werken samen. Maatwerk, reflectie, passende begeleiding en ruimte voor creativiteit spelen hierbij een centrale rol. Naast onze lessen vinden er veel binnen-en buitenschoolse activiteiten plaats. 

Op het Stanislascollege Westplantsoen doorlopen de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces. In de brugklas wordt de leerling naar advies van het PO geplaatst in een havo/ vwo-, een vwo- of een vwoplus-klas. Een tussentijdse overstap blijft in de eerste drie jaar mogelijk. Na de brugklas vervolgen leerlingen hun studieloopbaan op de havo, het atheneum, het gymnasium of het gymnasium-plus. In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel en bereiden zij zich voor op het examen. Naast het wettelijk verplichte pakket dagen de leerlingen zich geregeld uit met extra vakken, versterkt taalonderwijs of andere (extra)curriculaire activiteiten.