Wolfert Tweetalig

Rotterdam

vwo tweetalig havo

Trainees op deze school

Alyssa Verhees
Ramona van der Vaart
Lisa van Dijke
Anne Roetman
Inge Dame

Over Wolfert Tweetalig

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel
quote

Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische ontwikkelingen, snel verouderde kennis en wereldwijde uitdagingen. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Algemeen

Met 1135 leerlingen uit Rotterdam en wijde omgeving is Wolfert Tweetalig de grootste en meest bekende tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland.  Leerlingen van Wolfert Tweetalig ervaren wat internationalisering is en weten wat het betekent om een wereldburger te zijn door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Zij leren de Engelse taal op near native niveau te beheersen. De instroom van de brugklas ligt jaarlijks rond de 220 leerlingen vanuit ruim 80 basisscholen. Van de totale leerlingpopulatie van Wolfert Tweetalig woont 21% buiten Rotterdam, de overige leerlingen zijn afkomstig uit vrijwel alle wijken van Rotterdam.

Organisatie

Wolfert Tweetalig maakt onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep. Deze scholengroep bestaat uit 6 scholen (ieder met een eigen onderwijsprofiel) voor openbaar voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam en omgeving. De scholengroep valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

In het gebouw van Wolfert Tweetalig volgen ook 270 niet-tweetalige havo en vwo bovenbouwleerlingen van Wolfert College onderwijs. Het schoolgebouw huisvest daardoor ruim 1400 leerlingen.

Het management van Wolfert Tweetalig bestaat uit een locatiedirecteur en vier teamleiders. Het onderwijzend personeel, bestaat uit 140 personen waarvan 20 native speakers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit 25 personen. Omdat Wolfert Tweetalig een Academische Opleidingsschool is, biedt de school ook jaarlijks 27 stageplaatsen voor eerstegraads docenten in opleiding.

Missie

De missie van de Wolfert van Borselen Scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Kwaliteitsonderwijs betekent op Wolfert Tweetalig dat wij ons richten op excellente resultaten van onze leerlingen: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. De school wil echter meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut; zij wil leerlingen ook andersoortige bagage meegeven wanneer zij de school verlaten. Op deze wijze dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief tegemoet treden. We willen hen helpen opgroeien tot zelfstandige, kritische en sociaal ingestelde jongvolwassenen. Met elkaar willen we waarden als respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel dragen.

Met de leerlingen komen ook hun ouders naar Wolfert Tweetalig. De school spant zich in om goede, intensieve contacten met de ouders te onderhouden. Dit gebeurt met name middels ouderavonden, tafeltjesavonden en voorlichtingsavonden. Bij veel manifestaties zijn ook ouders meer dan welkom. Nieuwsbrieven en de website voorzien de ouders regelmatig van informatie. Tenslotte hecht de school veel waarde aan de inzet van ouders op tal van terreinen.

Op basis van de missie heeft Wolfert Tweetalig de volgende uitgangspunten:

 • leerlingen de gelegenheid geven hun talenten en passies te ontdekken;
 • leerlingen opleiden tot succesvolle wereldburgers, opdat zij zich kunnen ontplooien tot rolmodel in de samenleving;
 • tweetalig kwaliteitsonderwijs borgen met als uitgangspunt een koppeling tussen het Nederlandse en het internationale onderwijssysteem;
 • leerlingen op een indringende manier kennis laten maken met de globalisering van de samenleving;
 • ambitieuze leerlingen resultaatgericht onderwijs aanbieden;
 • leerlingen een rijk cultureel programma bieden dat een integraal onderdeel vormt van het leerplan;
 • leerlingen, waar dat kan, verantwoordelijk maken voor hun eigen werk- en leerproces;
 • een goede aansluiting bewerkstelligen met vervolgonderwijs in binnen- en buitenland.

Visie

Op Wolfert Tweetalig staat leren in een internationaal maatschappelijke context centraal. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. We ontdekken samen, maken keuzes, zetten door, houden vol en groeien. Zo werken we aan vergroting van zelfeffectiviteit en zelfvertrouwen. Die internationale maatschappelijke context is van essentieel belang voor ons onderwijs omdat het mogelijkheden biedt elkaars verschillen te begrijpen en te respecteren. Het biedt nieuwe perspectieven en ideeën en stelt in staat om te leren en te groeien van de culturen en ervaringen van anderen. Daarbij denken wij graag buiten de kaders en zijn we inventief*.

Het onderwijs op Wolfert Tweetalig is zodanig ingericht dat het lerenden in toenemende mate in staat stelt om het leerproces zelf vorm te geven en op deze wijze te werken aan vergroting van zelfeffectiviteit. Vergroting van zelfeffectiviteit en eigenaarschap helpt je uiteindelijk het leven te leiden dat je ambieert, doordat je weet wie je bent, waar je goed in bent, waar je uitdagingen, je valkuilen en je ankers liggen.

Onderwijs

Kwaliteitsonderwijs

Wolfert Tweetalig is een erkende tto school die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de standaard van het netwerk tto, welke zijn gepubliceerd op de website van Nuffic. In het kader van talentontwikkeling hecht Wolfert Tweetalig veel waarde aan het bevorderen van deelname aan olympiades. De school heeft sinds oktober 2012 het keurmerk Olympiadeschool.

Daarnaast heeft Wolfert Tweetalig het predicaat Excellente School. Dit predicaat wordt door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) toegekend aan scholen die uitblinken en hun leerlingen onderwijs van hoge kwaliteit bieden. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. De school wordt gezien als een voorbeeldschool door het netwerk tweetalig onderwijs en het netwerk Chinese Taal en cultuur (Nuffic).

Tweetalig curriculum

Het rijk culturele en internationale programma van Wolfert Tweetalig bereidt leerlingen goed voor op vervolgonderwijs en de internationale samenleving. Wolfert Tweetalig vormt haar leerlingen tot echte wereldburgers. De school biedt een internationaal gerichte opleiding waarin Engels een heel belangrijke rol speelt. Veel vaklessen zijn in het Engels zoals:biology, geography, science, mathematics, drama, art & design, history, music, physical education. Leerlingen verlaten de school als near-native speakers van de Engelse taal. Alle leerlingen behalen het niveau IB English A higher, equivalent van het ERK op C1 en C2 niveau.

Alle leerlingen van Wolfert Tweetalig werken met een MacBook. Dit is omdat de school het belangrijk vindt dat de leerlingen omgaan met de digitale wereld. De inzet van het MacBook als methodisch hulpmiddel maakt het onderwijs uitdagender en actueel.

De belangrijkste kenmerken van Wolfert Tweetalig:

 • tweetalig onderwijs voor vwo en havo;
 • bijzondere vakken zoals Spaans, Chinees, drama, filosofie en wiskunde D;
 • internationaal erkende certificaten als IB-English, Goethe Zertifikat, DELF/DALF (Frans), DELE (Spaans), Global Politics (vwo) en Global Perspectives (havo);
 • jaarlijks verplichte deelname aan een internationaal programma met onder andere projecten, uitwisselingen, samenwerkingsverbanden en stages;
 • uitgebreid Community and Service programma;
 • een pre-academisch programma (vwo);
 • de Excellente School;
 • de Academische Opleidingsschool;

*Het door Wolfert Tweetalig Kandinsky College en geïnitieerde regelluwe experiment om Chinees een erkend examenvak voor havo-leerlingen te maken, is recentelijk door minister Slob goedgekeurd. Hij gaat het Eindexamenbesluit VO daarop aanpassen.

Vakken die gegeven worden bij Wolfert Tweetalig
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DChineesLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenen

Wolfert Tweetalig in beeld

Contactinformatie van Wolfert Tweetalig

Naam Wolfert Tweetalig
Email [email protected]
Telefoon (010) 89 07700
Website wolfert.nl
Adres Bentincklaan 280
Plaats Rotterdam
Postcode 3039 KK