Zuyderzee Lyceum

Emmeloord

havo vwo

Trainees op deze school

Auke Boersma

Over Zuyderzee Lyceum

Samen maken wij de school voor en van de leerlingen
quote

Algemeen

Het Zuyderzee Lyceum is een openbare school met een ontmoetingskarakter. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar. We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden.

Onze school heeft 1680 leerlingen. Om te voorkomen dat je je verloren voelt, heeft het Zuyderzee Lyceum voor elke onderwijssoort zoveel mogelijk een eigen gebouw. Zo is de school toch nog vertrouwd en kleinschalig, met de voordelen van de grote schaal.

Organisatie en locaties

Binnen de kaders van de gezamenlijke doelstellingen en de missie hebben de locaties ruimte om eigen onderwijskundig beleid te voeren. Dit gebeurt in samenspraak met elkaar en onder supervisie van de schoolleiding. Elke locatie behoudt zo zijn specifieke karakter. Op het Zuyderzee Lyceum werken we er samen aan om elke leerling een mooie schooltijd te bezorgen. Zodat elke leerling weet wat hij wil, weet waar hij goed in is en weet welk verschil hij kan maken. Dat maakt onze school bijzonder.

Er is voor een trainee de mogelijkheid om een aantal lesuren te geven op X-tuur een andere school in hun stichting die werkt met gepersonaliseerd onderwijs.

Locatie X-tuur

De locatie X-tuur is een relatief nieuw onderwijsinitiatief, gestart in 2018, waar leerlingen de regie hebben over hun eigen leerproces en middels formatief evalueren en toetsen inzicht krijgen in hun eigen leerproces. We richten ons op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. In overleg met hun ouders en de coach (dit is een docent met de rol van didactisch coach) stellen ze zelf leerdoelen op en maken een planning. Iedere leerling heeft een eigen persoonlijke leerroute. Er wordt in de onderbouw gewerkt vanuit de kerndoelen en in de bovenbouw wordt er richting het eindexamengewerkt. Ons onderwijsconcept draagt zichtbare kenmerken van traditioneel vernieuwingsonderwijs waaronder Montessorionderwijs, Daltononderwijs en Jenaplanonderwijs.

Missie

VariO Onderwijsgroep heeft als missie

Elke leerling wordt door ons gezien en in staat gesteld een leven lang te leren. De middelbare schoolperiode is in de ogen van VariO namelijk geen afgesloten fase, maar juist onderdeel van de voorbereiding op een leven lang leren en het ontwikkelen van talent.

Het Zuyderzee Lyceum handelt hierbij vanuit de volgende visie

In ons onderwijs draait het om Talent, Ontwikkeling en Passie (TOP). Om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst, de 21ste eeuw, richten wij ons, in het onderwijs, op drie elementen: vaardigheden, attitude en kennis.

Onderwijs

Het Zuyderzee Lyceum biedt alle vormen van voortgezet onderwijs aan. Een tussentijdse overstap naar een andere onderwijssoort, op advies of op eigen verzoek, kan meestal binnen onze school. Een leerling kan dan aan de eigen of aan één van onze andere locaties de studie voortzetten.

Opleiden van docenten

Het Zuyderzee Lyceum is niet alleen een plek waar leerlingen leren, maar ook een plek waar docenten en schoolleiders zich voortdurend ontwikkelen. Voor zowel docenten als schoolleiders vindt die ontwikkeling plaats binnen een doorlopende leerlijn. ‘Een leven lang leren en continu verbeteren’ is ons motto.

Vakken die gegeven worden bij Zuyderzee Lyceum
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKlassieke talenMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCKVKunst: beeldend/tekenenBSM

Zuyderzee Lyceum in beeld

Contactinformatie van Zuyderzee Lyceum

Naam Zuyderzee Lyceum
Email [email protected]
Telefoon (052) 76 35950
Website zuyderzeelyceum.vario-onderwijsgroep.nl
Adres Prof. ter Veenstraat 5
Plaats Emmeloord
Postcode 8302 GA