Veelgestelde vragen door trainees

Search

Aanmelding & selectieprocedure

Wanneer kan ik me aanmelden voor het traineeship?

De aanmelddeadline voor het traineeship van 2024 is helaas verstreken op 4 februari. De aanmeldperiode voor het traineeship van 2025 begint in het najaar van 2024. Wil je direct op de hoogte zijn van het openen van de aanmeldperiode? Schrijf je in als geïnteresseerde!

Hoe kan ik mijn aanmelding zonder masterdiploma compleet maken?

Wanneer je nog staat ingeschreven als masterstudent ten tijde van je aanmelding, dan ontvangen we graag een overzicht van je voorlopige cijferlijst voor je master en een overzicht van de vakken die je nog moet afronden om je diploma te behalen.

Waar letten jullie op in de motivatiebrief?

In de brief lezen wij graag over jouw drijfveren en kwaliteiten om docent te worden en waarom je specifiek voor dit traineeship kiest. Dit houdt onder andere in een heldere motivatie waarom je succesvol zouden zijn direct voor de klas als docent waarom je op het gebied van onderwijsontwikkeling en innovatie iets extra’s kan toevoegen binnen het traineeship en voor de school. We lezen graag dat jij concreet kan maken waarom jij aan het beschreven traineeprofiel voldoet.

Hoe vermeld ik mijn cijfergemiddelde?

Voor het cijfergemiddelde controleren we het gewogen gemiddelde van je masterdiploma. We gaan hierbij uit van het gewogen cijfergemiddelde dat op je diploma en/of cijferlijsten staat. Dit wordt vaak aangeduid als Grade Point Average (GPA). Wanneer het niet mogelijk is om een diploma of cijferlijst aan te leveren waar dit gewogen cijfergemiddelde of GPA op staat: vermenigvuldig per vak op je masterdiploma het behaalde cijfer voor dat vak met het bijbehorende aantal ECTS. Tel alles bij elkaar op en deel dan door het totaal aantal behaalde ECTS voor je masterdiploma.

Is het mogelijk om mij voor twee schoolvakken aan te melden / een dubbele lesbevoegdheid te behalen?

Je kunt in het aanmeldformulier maximaal twee schoolvakken aangeven waarvoor je (eventueel) denkt toelaatbaar te zijn en waarvoor je het traineeship zou willen volgen. Na je aanmelding gaan de universitaire lerarenopleidingen toetsen voor welke vakken je toelaatbaar bent en/of wellicht nog vakdeficiënties moet bijwerken. Wanneer je voor twee schoolvakken toelaatbaar bent, kun je (eventueel in overleg met de school waar je gaat werken) kiezen voor welk vak je je bevoegdheid gaat halen als onderdeel van het traineeship en zou je zelfs op termijn een tweede bevoegdheid kunnen halen.

Welke documenten moet ik aanleveren bij mijn aanmelding?

Ja, het is een hele lijst, maar we willen onze potentiële trainees natuurlijk goed leren kennen!

- Je cv, geüpload als pdf. Zorg dat je hierin alle relevante informatie bundelt, waaruit minimaal duidelijk wordt hoe jouw opleidingstraject er uit zag.

- Een motivatiebrief (max. 1 A4’tje) in PDF-formaat. Vertel ons waarom jij denkt dat dit traineeship en het docentschap bij jou past. En over welke kwaliteiten jij beschikt die nodig zijn als trainee in onderwijs.

- Een kopie van je bachelor- en masterdiploma, inclusief naam, datum van behalen en complete geaccordeerde cijferlijst (inclusief studiepunten).* Zorg ervoor dat in deze documenten alle vakken staan die je hebt afgerond.

- Andere certificaten of diploma’s van relevante aanvullende (universitaire) vakken/opleidingen.

- Voor je gewenste schoolvak(ken) een ingevuld vakinhoudformulier. Meer informatie hierover en de formulieren vind je hier. Heeft een lerarenopleiding al eens een vaktoetsing voor jou uitgevoerd? Stuur het resultaat hiervan (bijv. een pdf van de mail met daarin de uitslag) dan mee.

- Heb je geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland gehaald of een bacheloropleiding in het Nederlands gevolgd? Dan is het belangrijk dat je jouw Nederlandse taalvaardigheid aantoont, d.m.v. een certificaat van jouw taalvaardigheid op C1-niveau. Hierop moet C1-niveau op alle vaardigheden worden aangetoond: spreken, luisteren, lezen, schrijven.**

*Nog niet afgestudeerd? Stuur dan je geaccordeerde cijferlijst en een lijst met de nog af te ronden vakken (met bijbehorende studiepunten) mee.

** Heb je nog geen certificaat van jouw taalvaardigheid op C1-niveau? Dan moet je dit zo snel mogelijk aantonen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Toelatingseisen

Kan ik voor elk schoolvak meedoen?

Ja, je kunt voor elk schoolvak je aanmelden.

We werken namelijk samen met zes universitaire lerarenopleidingen waar je een bevoegdheid kunt halen voor alle gangbare vakken die in het voortgezet onderwijs in havo en vwo gegeven worden.

Het is echter wel goed om te noemen dat de behoefte van partnerscholen niet voor alle schoolvakken even groot is. Dus voor het ene schoolvak heb je keuze uit iets meer mogelijke scholen die interesse in jou hebben dan voor het andere schoolvak.

Ter informatie delen we hier de vraag vanuit onze partnerscholen voor het traineeship.

We hebben veel vraag naar trainees voor de vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Klassieke talen, Economie, Bedrijfseconomie (voorheen M&O), Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde en Informatica. We hebben ook redelijk wat vraag naar trainees voor de vakken: Onderzoeken en Ontwerpen, Biologie en Aardrijkskunde. Er is minder vraag naar trainees voor de vakken: Geschiedenis, Filosofie, Maatschappijleer, Kunstgeschiedenis, CKV, Godsdienst, Levensbeschouwing, Spaans en Chinees.

Als er vraag is van partnerscholen dan overwegen we ook aan te bieden: Hebreeuws, Arabisch, Italiaans, Russisch.

Houd er rekening mee dat we minder trainees zullen selecteren voor de schoolvakken waar minder plekken voor zijn op scholen. We sluiten desalniettemin niet uit dat een enkeling alsnog een plek kan krijgen op een van de partnerscholen. Voor ieder vak is tenslotte een goede docent nodig.

Waarom is het nodig dat mijn vooropleiding inhoudelijk aansluit bij een schoolvak?

De eis wat betreft inhoudelijke aansluiting bij één van de schoolvakken hangt samen met instroom bij een universitaire lerarenopleiding. De universitaire lerarenopleidingen gaan ervan uit dat de leraren die zij opleiden al tijdens hun vakstudie aan de universiteit voldoende vakkennis hebben opgedaan om op een succesvolle en verantwoorde manier als docent aan het werk te gaan. Als je genoten vooropleiding niet voldoende aansluit bij één van de schoolvakken is instroom bij een lerarenopleiding niet mogelijk.

Ik ben gepromoveerd of zal binnenkort promoveren, kom ik in aanmerking voor dit traineeship?

Ja, voor promovendi geldt de eis dat je maximaal 7 jaar geleden je PhD hebt behaald of deze hebt afgerond op 1 juli 2023.

Wat is een vakdeficiëntie?

Een vakdeficiëntie is een inhoudelijke achterstand tussen een vooropleiding en de lerarenopleiding in een schoolvak. Niet elke universitaire studie sluit naadloos aan op de lerarenopleiding. Als dit het geval is, zul je deze achterstand moeten wegwerken tijdens het traineeship, mits deze niet te groot is. Hiervoor zal er extra gestudeerd moeten worden om bepaalde onderwerpen te behandelen.

Ik heb mijn bachelor en master behaald in het buitenland. Hoe kan ik controleren of ik voldoe aan de toelatingseisen?

Als je een buitenlandse diploma hebt en in Nederland wilt lesgeven, dan kun je bij DUO een erkenning van je buitenlandse opleiding aanvragen en daarmee vrijblijvend contact opnemen met een universitaire lerarenopleiding om een indicatie te krijgen van de afwegingen die de selectiecommissie maakt.

Ik ben nog niet in het bezit van een universitaire master, kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Ja, mits je uiterlijk 1 juli 2024 een bewijs kan overleggen van de universiteit dat je aan alle eisen hebt voldaan en jouw masterdiploma is aangevraagd.

Ik heb een vakdeficiëntie, kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Dit is afhankelijk van de omvang van de vakdeficiëntie. Voor het traineeship mag je een vakdeficiëntie hebben van maximaal 18ECTS. Tijdens het traineeship heb je twee jaar de tijd om deze deficiëntie weg te werken, maar vanwege het fulltime programma is het verstandig om daar voor het traineeship al aan te beginnen. De selectiecommissie, waar afgevaardigden van de universitaire lerarenopleidingen in zitten, bepaalt uiteindelijk bij aanmelding voor het traineeship of je aan de toelatingseisen voldoet.

Ik twijfel of ik toelaatbaar ben tot de universitaire lerarenopleiding. Hoe kom ik hier achter?

Om toelaatbaar te zijn tot de universitaire lerarenopleiding moet je 120 ECTS aan vakken gerelateerd aan je schoolvak hebben gevolgd. Mis je een deel van de inhoudelijke kennis om les te mogen geven in een schoolvak, dan heb je nog de mogelijkheid om dit tekort weg te werken. Wanneer je studeert, kun je deze vakken mogelijk nog binnen je huidige studie volgen. Daarnaast kun je via schakelprogramma’s de benodigde kennis bijspijkeren. Voorbeelden van schakelprogramma’s zijn voor de alfavakken Alfa4all en voor de bètavakken Beta4all. Daarnaast is Mastermath er specifiek voor wiskunde.

Helaas kunnen wij als programmateam jou geen oordeel of inschatting geven over jouw vakinhoudelijke toelaatbaarheid. Tijdens de selectieprocedure wordt dit getoetst door de lerarenopleidingen. Zij kijken op jouw cijferlijsten naar alle vakken die je hebt gevolgd en de studiepunten (ECTS) die je hierin hebt behaald. Hiervoor dien je het vakinhoudformulier in te vullen, dit geeft je ook direct zelf inzicht in hoeverre je in de buurt komt van toelaatbaarheid. Je vindt deze formulieren hier.

Daarnaast is het ook mogelijk om een indicatie te krijgen rondom jouw toelaatbaarheid (en daarmee de afweging die de selectiecommissie maakt), door vrijblijvend contact op te nemen met een universitaire lerarenopleiding. Die kijkt ook of en hoeveel vakdeficiëntie je eventueel hebt. Je definitieve toelaatbaarheid tot het programma wordt echter bepaald tijdens je aanmelding voor het traineeship.

Waarom moet ik een universitaire master of PhD hebben afgerond om me aan te kunnen melden voor het traineeship?

Een belangrijk onderdeel van het traineeship is het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid op een universitaire lerarenopleiding (naast de baan als docent op een school voor voortgezet onderwijs en het extra verbredings- en verdiepingsprogramma). De eis omtrent een afgeronde  universitaire master of PhD  is gesteld omdat dit een vereiste is om te mogen starten met een universitaire lerarenopleiding en een eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Als je hier niet aan voldoet, is instroom bij een universitaire lerarenopleiding niet mogelijk. Op dit moment richt Trainees in onderwijs zich alleen nog op het eerstegraads gebied en daarmee dus de doelgroep WO-master afgestudeerden of promovendi (PhD'ers).

Het traineeprogramma

Wat houdt het project in?

Het traineeprogramma is zo ontwikkeld dat je als trainee leert en ervaring opdoet met het opzetten en uitvoeren van onderwijsontwikkelingen. Je wordt een professionals die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken als er een goed idee ontstaat om het onderwijs te verbeteren. Jij bent uiteindelijk in staat om die ontwikkeling in gang te zetten.

Hiervoor ga je tijdens het traineeship aan de slag met een onderwijsontwikkeling die interessant is voor de school: het project. Hierbij is het dus belangrijk dat je als trainee in goed overleg gaat met de school om te bepalen waaraan gewerkt wordt. Enerzijds is het aansluiten bij een huidige ontwikkeling in de school, anderzijds iets verder out-of-the-box, afhankelijk van jouw interesses. Belangrijk is dat er draagvlak is of gecreëerd wordt in de school, zodat het project een nuttige en toepasbare invulling oplevert.

Tijdens het eerste jaar, gedurende het verbredingsprogramma op de vrijdagen, krijg je trainingen en bijeenkomsten ter ondersteuning van de opbouw van jouw project. Hiermee kom je tot een weloverwogen projectplan. De uitvoer van dit plan staat in jaar 2 centraal, tijdens het verdiepingsprogramma op de vrijdagen. Er is dan voornamelijk tijd voor de uitvoer, waarbij regelmatig ondersteunende bijeenkomsten worden aangeboden middels begeleiding van inhoudelijke experts.

Hoe ziet een traineeweek eruit?

Als trainee volg je een geïntegreerd programma waarin je leert lesgeven dankzij de universitaire lerarenopleiding en dankzij jouw praktijkervaring op school. Daarnaast volg je het verbredingsprogramma vol met allerlei interessante input die je direct kunt toepassen op jouw school, waar je onder andere een onderwijsvernieuwend project opzet en uitvoert. Kortom, jouw werk op school is waar het allemaal allemaal samenkomt. Drie dagen per week ben je dan ook op school, één dag in de week ga je naar de universiteit, en één dag in de week (vrijdag) volg je het verbredingsprogramma. Het verbredingsprogramma volg je middels allerlei bijeenkomsten verspreid door het land.

Hoe zit het met werktijden en verlof?

Werktijden en verlof:

- Het traineeship is een fulltimeprogramma. De werkweek is als volgt ingedeeld: maandag t/m donderdag staat in het teken van lesgeven, waarvan je drie dagen op school lesgeeft en een dag naar de universiteit gaat voor het volgen van de lerarenopleiding. Op vrijdagen volg je het verbredings- en verdiepingsprogramma. Exacte werktijden worden later bekend, bijvoorbeeld bij het maken van het rooster op je school en voor het traineeprogramma.

- Verlof heb je volgens de schoolvakanties geldend in de regio van je school. Er wordt met het programma rekening gehouden met de verschillende vakantieregio’s. We geven wel aan dat het mogelijk is dat je opdrachten of facultatieve onderdelen krijgt aangeboden in deze periodes of zelf aan bijvoorbeeld je lesvoorbereidingen werkt.

Hoe word ik voorbereid op de start aan het traineeship?

Van mei t/m augustus is er een introductieperiode. Hierin wordt een start gemaakt met de voorbereidingen op het traineeship en het lesgeven. Je kunt bijvoorbeeld enkele colleges volgen, begleiders ontmoeten, meelopen op je nieuwe school en kennismaken met je traineegroep. Ook geven we je voorbeelden van andere activiteiten die je kunt ondernemen.

De meeste activiteiten zijn facultatief en daarmee flexibel in te plannen op basis van jouw agenda. We adviseren je echter om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze activiteiten, omdat ze je goed voorbereiden op het lesgeven en het traineeship.

Enkele activiteiten worden voor de gehele traineegroep georganiseerd en vinden op vaste data plaats. Hieronder vallen de startdagen vanuit de lerarenopleiding en de kennismaking met de traineegroep. De verplichte data waarop je aanwezig dient te zijn worden z.s.m. bekend gemaakt.

De officiële startdatum van het traineeship is 1 augustus 2023. 

Is het programma van Trainees in onderwijs een fulltime traineeship of is parttime deelname ook mogelijk?

Wanneer je deelneemt aan het traineeship ben je hier fulltime mee bezig. De verschillende onderdelen van het traineeship maken het onmogelijk het traineeship parttime te volgen. Verlof heb je volgens de schoolvakanties geldend in de regio van je school. Het traineeprogramma houdt zoveel mogelijk rekening met de verschillende vakantieregio's. Het is echter mogelijk dat je opdrachten of facultatieve onderdelen krijgt aangeboden in deze vakantieperiodes of zelf werkt aan bijvoorbeeld je lesvoorbereidingen.

Waar volg ik de lerarenopleiding?

Op dit moment werken we samen met zes partneruniversiteiten; de Radboud Docentenacademie in Nijmegen, de lerarenopleiding van de VU in Amsterdam, het ICLON in Leiden, de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht, de lerarenopleiding van TU Delft en de Eindhoven School of Education van de TU/e. De trainees volgen hun opleiding aan een van deze universiteiten. Na de definitieve match met de school wordt gekeken aan welke universiteit je de opleiding zal volgen. Dit wordt bepaald aan de hand van bestaande samenwerkingsverbanden tussen de opleiding en de school. Vaak werken scholen samen met opleidingen binnen of dichtbij hun eigen regio. Als er vraag is naar de vakken: Hebreeuws, Arabisch, Italiaans, Russisch of Fries overwegen we hiervoor ook samen te werken met andere lerarenopleidingen.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

- Aanstelling is in principe 0,8 fte. Dit betreft de drie dagen waarop je op school aanwezig bent en het verbredingsprogramma op de vrijdagen.

- Salaris is volgens de CAO VO (minimum €3001,- bruto bij fulltime). De hoogte van het salaris wordt bepaald in onderhandeling met de school voor voortgezet onderwijs waar je in dienst komt. Lees hier meer over arbeidsvoorwaarden en salaris in het voortgezet onderwijs.

- Vakantiegeld en eindejaarsuitkering is volgens CAO VO. Eindejaarsuitkering is in 2022 vastgesteld op 8,33% en vakantie-uitkering op 8,0%.

- Zowel je lerarenopleiding als je verbredingsprogramma worden voor je betaald. Je ontvangt daarvoor een bekwaamheidsverklaring waarmee je eerstegraads bevoegd bent voor het betreffende schoolvak en een certificaat voor het met goed resultaat volbrengen van het traineeship.

- Reiskosten worden niet vergoed, die komen voor de rekening van de trainee (of zijn (deels) mee te nemen in de onderhandelingen met de school tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek).

- Overige arbeidsvoorwaarden zijn in overleg met de school waar je gaat werken en daarbij volgen zij in principe de CAO VO.

Ben of blijf ik student gedurende het traineeship?

Nee, als trainee sta je niet als student maar als zij-instromer ingeschreven bij de universitaire lerarenopleiding.  Het traineeship maakt gebruik van de zij-instroomsubsidie, waardoor trainees niet regulier worden ingeschreven als student aan een universiteit.

Welke kwalificaties behaal ik na het afronden van het traineeship?

Wanneer je de universitaire lerarenopleiding afrondt, krijg je een bekwaamheidsverklaring en ben je bevoegd om les te geven in het schoolvak waarin je de opleiding gevolgd hebt. De bekwaamheidsverklaring is geen masterdiploma, maar staat gelijk aan een eerstegraads lesbevoegdheid. Vanuit Trainees in onderwijs ontvang je na het succesvol doorlopen van het gehele programma een certificaat dat ook geldt als bewijs van deelname.

Is het traineeship een stage of ontvangen trainees een salaris?

Als trainee treed je bij aanvang van het traineeship in dienst bij de school en ontvang je een marktconform salaris (CAO VO). Je bent dus geen stagiair, maar medewerker van de school.

Zijn er kosten verbonden aan deelname van het traineeship?

Het traineeship kost de trainee vooral tijd en inzet. Binnen het traineeship ontvang je voor de baan op school een marktconform salaris. Daarnaast worden de universitaire lerarenopleiding en de intensieve begeleiding, trainingen en verbredingsprogramma volledig vergoed (met uitzondering van eventuele studieboeken of materiaal). Wel betaalt de trainee de gemaakte reiskosten (voor de lerarenopleiding en het extra verdiepings- en trainingsaanbod) of zijn (deels) mee te nemen in de onderhandelingen met de school tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Wat is het verschil tussen het halen van een eerstegraads en tweedegraads lesbevoegdheid?

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kan les worden gegeven aan:

- alle klassen van de havo en het vwo;

- het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;

- het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kan gevolgd worden aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kan les worden gegeven aan:

- de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;

- het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;

- het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Deze onderwijsbevoegdheid kan worden behaald door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Binnen het traineeship behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid.

Bron: Onderwijsloket

Kan ik tijdens het traineeship onderdelen invullen met bijvoorbeeld het behalen van een PhD, of een onderneming opzetten?

In het traineeship ga je aan de slag met een project. Dit gebeurt op basis van jouw drijfveren en in afstemming met de school waar je werkzaam bent. Samen met de verschillende onderdelen uit het traineeship vormt dit een intensief fulltime programma. De verschillende onderdelen uit het programma maken het onmogelijk het programma parttime te volgen. Het is echter mogelijk dat je met behulp van het project dat je opzet (of andere programmaonderdelen) een opstart maakt met activiteiten waarmee je bijvoorbeeld na het afronden van je traineeship mogelijk (parttime) verder wil. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding voor een PhD of het opzetten van een onderneming.

Kan ik meer lezen over de ervaringen van trainees?

Er worden regelmatig ervaringen gedeeld door trainees in blogs of andere vormen, je vindt ze bijvoorbeeld bij onze actualiteiten. Als je onze social mediakanalen volgt dan kom je geregeld berichten tegen van trainees, oud-trainees of andere betrokkenen bij het programma.

Klik hier voor onze Instagram, Facebook of LinkedIn.

Staat jouw vraag er niet tussen?
neem contact op