Over ons

Team Trainees in onderwijs

Trainees in onderwijs is ontstaan vanuit de wens van partners in en rondom het onderwijs om docenten op te leiden die werelden binnen en buiten de school verbinden. Om dit allemaal mogelijk te maken, werkt het team Trainees in onderwijs hard samen met alle partijen om een mooi en uitdagend programma neer te zetten.

Zij zullen geen formele rol hebben in het begeleiden van de trainees, daarvoor zijn de mentoren en de begeleiders, maar zijn wel het aanspreekpunt rondom praktische vragen en het aanspreekpunt voor eventuele samenwerkingen.

 

Ontwikkeld vanuit samenwerking

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de VO-raad, Inter-universitaire lerarenopleidingen (ICL), Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bouwt daarbij voort op de succesvolle aspecten van de eerdere traineeships in het onderwijs Eerst de Klas (EDK) en het OnderwijsTraineeship (OTS). Neem gerust een kijkje op de websites van EDK en OTS om een beeld te krijgen van deze traineeships, als voorgangers van Trainees in onderwijs.

Partners

Contact met Trainees in onderwijs

Heb je vragen? De meestgestelde vragen vind je op onze FAQ.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met ons via:

Telefoon: 06 256 397 35

E-mail: info@traineesinonderwijs.nl

Onze partners