ChatGPT voor leerlingen en docenten

Uitgevoerd door

Dennis Denissen

Over ChatGPT voor leerlingen en docenten

De basis van het project waar ik mee bezig ben bestaat uit drie poten: bewustwording, professionalisering en duurzaamheid. Alles staat of valt bij bewustwording. ChatGPT gaat een enorme impact hebben op onderwijs. Daarom staat de ontwikkeldag op mijn school Thomas a Kempis in april in het teken van ChatGPT. Op die dag komt Tom Naberink spreken over de mogelijkheden en experimenteert het voltallige personeel met de digitale toepassing. Vul je eigen schrijfopdracht eens in, wat gebeurt er dan? Daarnaast is professionalisering een belangrijk punt. Daar werk ik aan door samen met een inmiddels samengestelde werkgroep na te denken over wie er verantwoordelijk is voor het leren omgaan met ChatGPT binnen onze school. Wie leert docenten en leerlingen een verantwoorde omgang? De duurzaamheid zal ook op het programma staan van de werkgroep. Door regelmatig samen te komen hopen we in gelijke tred te blijven met ontwikkelingen binnen de generatieve kunstmatige-intelligentietools en een vraagbaak te zijn voor ons personeelsbestand. Bovendien bestaat er geen duurzaamheid zonder een breed draagvlak. Ik hoop dus dat de ontwikkeldag ervoor zorgt dat collega's nieuwsgierig worden voor de mogelijkheden van ChatGPT in plaats van huiverig worden over de nadelen ervan. Dit is een kans voor het onderwijs!

De start van mijn project

Als eerste heb ik een visie op ChatGPT samengesteld en gedeeld met degenen die in mijn school gaan over digitale vaardigheden. Die visie heeft het uiteindelijk tot de schoolleiding geschopt, die me toestemming hebben gegeven een werkgroep op te zetten. Daarnaast heb ik een deel van een ontwikkeldag geclaimd om de eerste professionaliseringsstap te zetten. Ten slotte heb ik het onderwijscongres over ChatGPT op de High Tech Campus in Eindhoven bijgewoond. Dat was een leerzame dag vol met inspiratie voor mijn project!

Wat gaat mijn project het onderwijs opleveren?

Hopelijk gaat mijn project een routekaart over ChatGPT-gebruik opleveren. Aan de ene kant staan de basisprincipes van de werking van het programma en een korte samenvatting van de visie. Bovendien vindt de docent daar ook praktische tips, do's en don'ts. Aan de andere kant staat de manier waarop je als leerling met het programma dient om te gaan. Wat zijn bovendien de risico's? Waar komt je informatie vandaan? Hoe ben je transparant naar je docent over waar je ChatGPT voor hebt gebruikt?

Reacties vanuit school

De school is enthousiast, maar ook terughoudend. Dat houdt in dat scholingsbudget gebruikt mag worden om congressen bij te wonen, maar dat het draagvlak onder de docentenpopulatie nog niet is waar het in mijn ogen zou moeten zijn. Ik hoop daar middels de ontwikkeldag een goede eerste stap in te zetten.