De paradox van zelfstandigheid

Uitgevoerd door

Juultje Kok
Lieke Brakkee

Over De paradox van zelfstandigheid

In dit project zijn we aan de slag gegaan met een vraag vanuit de school: Hoe kunnen we de vaklessen in gymnasium-onderbouw beter laten aansluiten bij de gymnasiumleerlingen? We gingen in gesprek met docenten en ontwikkelden een manier om ook kwalitatieve input van leerlingen te krijgen. Daaruit volgden verschillende knelpunten in het huidige gymnasiumonderwijs. Het thema ‘zelfstandigheid’ hebben wij, op basis van literatuur, verder uitgewerkt. Er blijkt sprake te zijn van een paradox: leerlingen krijgen een grote eigen verantwoordelijkheid, maar hebben tegelijkertijd meer structuur nodig om met die zelfstandigheid om te gaan. In een infographic en een workshop voor docenten en een advies aan de schoolleiding laten we zien hoe formatief lesgeven en zelfregulerend leren daarbij kunnen helpen.