Diploma op zak. Wat nu?

Uitgevoerd door

Evy Zeptner
Dennis Boor

Over Diploma op zak. Wat nu?

Voor ons project hebben we gastlessen georganiseerd op het VAVO. Dit is een uitdaging, omdat docenten vaak geen tijd en ruimte ervaren om iets anders te behandelen dan het examencurriculum. Toch geldt ook voor het VAVO dat de maatschappelijke functie van de school verder reikt dan alleen de leerlingen met een diploma de wijde wereld insturen. Onze gastlessen zijn uiteindelijk positief ontvangen, zowel door docent als leerling. Gastsprekers blijken leerlingen te motiveren. Ze functioneren als voorbeeldfiguren en geven leerlingen een inkijkje in hoe abstracte schoolvakken concreet in de praktijk worden toegepast. Bovendien dragen gastlessen bij aan een betere LOB-aanpak.