Terug naar overzicht Download als PDF

Kim van Haperen | Trainee 2018

'Een idealistische docent Nederlands die wil dat leerlingen hun plek kunnen vinden in een continu veranderende maatschappij.'
Schoolvak(ken): Nederlands

VAVO Rijnmond college

Nederlandse taal en cultuur & Nederlands als tweede taal

 

“Onderdompeling in de wonderlijke wereld van het onderwijs”

De afgelopen jaren hield ik me als hbo-docent voornamelijk bezig met zakelijk schrijven. Ik kijk ernaar uit om me binnen dit traineeship ook te richten op andere aspecten van mijn vakgebied, zoals literatuur – de reden waarom ik ooit Nederlands ben gaan studeren. Wat ik daarnaast bijzonder vind aan het traineeship is dat ik leerlingen begeleid bij hun leerproces, terwijl ik zelf eveneens een leerproces volg. Het lijkt me geweldig om mijn ervaringen te gebruiken om leerlingen te helpen en andersom weet ik zeker dat ik ook veel van hen ga leren. Ik kijk uit naar het aangaan van onze uitdagingen, het overwinnen van onze hindernissen en het vieren van onze successen. Uiteindelijk hoop ik een docent te worden die leerlingen meer inzicht kan bieden in wie zij willen zijn en die hen kan begeleiden in de weg daarnaartoe. Ten slotte heb ik zin om me volledig onder te dompelen in de wonderlijke wereld van het onderwijs, vol met inspirerende personen en projecten. Het lijkt me geweldig om samen met anderen na te denken over hoe we die wereld een stukje beter kunnen maken en daar zelf een concrete bijdrage aan te leveren.

“Verbinding zoeken met de maatschappij”

Het doel van onderwijs lijkt soms te zijn dat leerlingen hun diploma behalen. Vanzelfsprekend is dit belangrijk, want een diploma vormt een toegangsbewijs tot de volgende stap die leerlingen vaak willen zetten. Mijns inziens dient onderwijs echter een breder doel: het gaat erom dat leerlingen uiteindelijk hun plek kunnen vinden in de maatschappij.
Om dit doel te behalen, wil ik me er ten eerste voor inzetten dat leerlingen beter door kunnen stromen van het middelbaar onderwijs naar een vervolgopleiding. Hiervoor wil ik gebruikmaken van mijn ervaring in het hbo en meewerken aan initiatieven die bruggen slaan tussen de verschillende onderwijslagen. Daarnaast wil ik de kennis en vaardigheden die bij Nederlands worden aangeleerd, beter laten aansluiten op de huidige en toekomstige maatschappij. Zo vind ik het belangrijk dat leerlingen zichzelf goed leren uiten in woord en geschrift, maar ook dat zij leren inzien hoe anderen taal gebruiken om hen te beïnvloeden, zodat ze beter bestand zijn tegen nepnieuws en framing. Door de verbinding te zoeken met de maatschappij hoop ik dat leerlingen het schoolvak Nederlands ook leuker gaan vinden.


Lees hier een blog over de ervaringen en learnings van Kim in de eerste weken als docente in het VO.